Rabobank verwacht in 2023 wereldwijd een daling van de melkprijzen. - Foto: Henk Riswick RundveeNieuws

Rabobank verwacht in 2023 dalende melkprijzen

Rabobank verwacht dat de melkprijzen begin 2023 gaan dalen als gevolg van lagere prijzen van basiszuivelproducten. Voor heel 2023 verwacht de bank dat de melkprijzen tussen de € 45 en € 55 per 100 kilo uitkomen. Dat meldt de bank in een recente zuivelupdate.

De bank verwacht dat de marges van melkveehouders onder druk komen te staan aangezien veel kosten op een hoog niveau blijven. Mogelijk dat leveranciers de melkprijzen nog even op een hoog niveau houden om nieuwe leveranciers aan zich te binden, maar uiteindelijk is een daling van de melkprijs niet te voorkomen.

In de zuivelupdate meldt Rabobank te verwachten dat in 2023 een einde komt aan de wereldwijde krappe aanvoer van melk. Groei komt voornamelijk uit de Verenigde Staten en de Europese Unie.

Melkproductie groeit

De melkproductie in de zeven grootste exportregio’s zal komend jaar naar verwachting groeien met 1% op jaarbasis. Dit is volgens de bank genoeg om de daling van 0,8% in 2022 te compenseren en op hetzelfde niveau te blijven als in 2021.

De groei van de Amerikaanse melkproductie loopt vlot en boekt sinds juli weer positieve groeicijfers op jaarbasis. De grotere melkaanvoer wordt gedreven door een verbetering van de melkproductie per koe en een toename van ongeveer 40.000 stuks melkkoeien. Uitbreiding van de Amerikaanse melkveestapel wordt nog wel steeds gedempt door een beperkte beschikbaarheid van vaarzen.

De Nieuw-Zeelandse melkveehouderij had dit jaar opnieuw last van onvoorspelbaar lenteweer. In de piekmaand oktober daalde de melkaanvoer met 3,4% op jaarbasis. Na een koude, natte lente maakt de grasproductie momenteel een inhaalslag op het Noordereiland.

Melkproductie EU

De melkproductie in de EU-27 en het Verenigd Koninkrijk (VK) liet in het derde kwartaal van dit jaar een vlakke lijn zien op jaarbasis. Het marktevenwicht in de EU en het VK is de afgelopen maanden omgeslagen van een situatie met een klein tekort aan melk naar een licht overschot. De inflatie drukt op de Europese consumptie in dezelfde tijd dat de groei van de melkaanvoer terugkeert naar positieve cijfers. Dit zorgt volgens de bank voor wat meer blootstelling aan de mondiale zuivelmarkt, waar de noteringen op een wat lager prijsniveau liggen. Hierdoor concurreert Europese melk wat meer met de wereldmarkt.

Lees meer over zuivelmarkt

Een overzicht van alle melkprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Reacties

  1. Knap als je nu al het weer kunt voorspellen van het komende jaar. Gunstig weer geeft veel melk, ongunstig weer minder melk. En dat in de hele wereld.

Beheer
WP Admin