Koeien worden gemolken op een boerderij in Yinan, China. Recordhoge melkprijzen resulteren in verdere uitbreiding van de Chinese melkveehouderij. - Foto: ANP RundveeNieuws

Rabobank verwacht afnemende zuivelvraag China

Verminderde vraag vanuit China kan effect hebben op de export en prijzen voor basiszuivel.

Rabobank verwacht voor de tweede helft van dit jaar een afnemende zuivelvraag vanuit China. Dit kan effect hebben op de wereldwijde export en prijzen voor basiszuivel, meldt de bank in haar meeste recente kwartaalbericht. Covid-19 lijkt te vraag naar zuivel nog maar beperkt te beïnvloeden.

Toenemende melkproductie in China

De binnenlandse melkproductie in China groeide afgelopen jaar met 7,6%. Ook voor dit jaar gaat Rabobank uit van verdere groei (+6,5%). Recordhoge melkprijzen resulteren in verdere uitbreiding van de Chinese melkveehouderij. Een sterke groei van de lokale productie in combinatie met een flink toegenomen import in het eerste half jaar van 2021 zorgen ervoor dat het aanbod de vraag overstijgt. Rabobank verwacht daarom een daling van 18% in China’s importbehoefte voor de tweede helft van 2021.

Export Europese zuivelproducten

De export van de belangrijkste Europese zuivelproducten nam in de eerste helft van dit jaar, vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder, toe met 3,1% in melkequivalenten. Opvallend is de met 130.900 ton (+21,8%) gestegen export van vloeibare melk, voornamelijk naar China. Ook de export van vetgevuld melkpoeder, mageremelkpoeder verrijkt met plantaardig vet, blijft toenemen. Dit keer gaat het om een stijging van 17.200 ton (+9,8%). De export van boter daalde met 35.300 ton (-24,1%) flink, maar dit is vooral een gevolg van een hoge referentie een jaar eerder en relatief lage export naar de VS.

De vooruitzichten voor de Europese vraag naar zuivel zijn volgens de bank positief. Voorraden zijn, bevroren boter uitgezonderd, relatief klein. Verkopen in het foodservicekanaal trekken weer aan. In de supermarkten blijven de prijzen komende maanden op een vergelijkbaar hoog niveau terwijl de volumes afnemen naar het niveau van voor de pandemie.

Dalende melkproductie in Nederland

Voor Nederland verwacht Rabobank richting het einde van 2021 een dalende melkproductie. De bank gaat voor komende maanden uit van een redelijk stabiele melkprijs. Wereldwijd liggen de melkprijzen in veel landen op een relatief hoog niveau, maar ook de kosten zijn gestegen. Dit zorgt voor krappere marges op melkveebedrijven, al verschilt de impact per regio.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief zuivelmarkt en ontvang maandelijks gratis artikelen die normaal alleen te lezen zijn voor abonnees.

Reacties

Beheer
WP Admin