Foto: ANP AlgemeenNieuws

Rabo ziet in rapport-Remkes ‘belangrijke stap voor boer’

Het rapport van Remkes is een belangrijke stap voor boer, natuur en samenleving, zegt Rabobank. De bank kan zich vinden in de aanbevelingen van Remkes.

Dit is het begin van een dialoog, aldus de bank. Rabobank hecht net als Remkes aan het streefjaar 2030, maar vindt ook dat er steeds moet worden gekeken naar de haalbaarheid en uitzonderingssituaties. “De aanbeveling om de doelen in 2025 en 2028 te herijken, is dan ook verstandig.”

Ruimhartige compensatievergoeding voor boeren

Er is in het rapport aandacht om te werken aan een realistisch en toekomstbestendig verdienmodel voor de agrariër, stelt de bank. “Dat biedt perspectief. De bank is voorstander van een overheidsvergoeding voor boeren die aan natuur- en waterbeheer doen. De focus op piekbelasters voor de korte termijn kan Rabobank onderschrijven, mits het zo veel mogelijk op vrijwillige basis gebeurt en er een ruimhartige compensatievergoeding is voor boeren die stoppen met hun bedrijf, zoals Remkes ook stelt.”

Agrifirm en ForFarmers

Veevoerbedrijven Agrifirm en ForFarmers stellen dat de politiek nu aan zet is. ForFarmers zegt dat Remkes op een aantal punten heeft geluisterd, onder andere waar het gaat om een nationaal innovatieprogramma en duidelijkheid op lange termijn. Agrifirm oordeelt dat de overheid het langetermijnperspectief nu concreet moet maken.

FrieslandCampina: ‘Rapport van Remkes veelomvattend’

FrieslandCampina noemt de 25 gepresenteerde aanbevelingen veelomvattend. De zuivelonderneming is tevreden dat de inbreng van ketenpartijen een duidelijke plek heeft gekregen in het stikstofadvies van Remkes.  Remkes geeft onder meer aan dat alle sectoren een bijdrage moeten leveren aan de aanpak van het stikstofprobleem. FrieslandCampina onderstreept in het bijzonder de oproep van Remkes om te komen tot een integrale aanpak waarin innovatie een belangrijke rol speelt. Volgens de zuivelonderneming is nu het kabinet aan zet en moet er snel toekomstperspectief komen voor de sector en de boeren in het bijzonder.

Gesprekken

FrieslandCampina laat verder weten op verzoek van Remkes, die in het kader van zijn opdracht ook het perspectief op de markt wilde meenemen, toch deel te hebben genomen aan het gesprek. Dat is opvallend omdat eerdere uitnodigingen werden afgeslagen. FrieslandCampina is van mening dat de belangenbehartigers van de sector primair aan zet zijn over onderwerpen die het erf aangaan. CEO Hein Schumacher en directeur Nederland Dustin Woodward spraken met Remkes over ketens, keurmerken en het verdienvermogen van de melkveehouder.

TAPP Coalitie

Jeroom Remmers, directeur van de TAPP Coalitie, ziet in het rapport-Remkes steun voor de inzet van ‘eerlijke prijzen’ voor vlees en zuivel. Volgens Remmers moet belasting op niet-duurzame producten in het Landbouwakkoord worden opgenomen.

MVO Nederland

Maria van der Heijden van MVO Nederland is opgelucht dat “Remkes het eerlijke verhaal vertelt in plaats van te verzanden in wollige, lange zinnen en vertraagtaal”. Zij wil dat “boeren kunnen blijven ondernemen, op basis van heldere en concrete spelregels vanuit de politiek”.

Natuurorganisaties bezorgd

Mobilisation for the Environment vindt dat het rapport “een aantal juiste constateringen doet” en niet tegemoet komt aan de wens om uitstel van 2030 naar 2035. Toch is het rapport in de ogen van MOB “te beperkt waar het gaat om tot een snelle oplossing te komen van de stikstofcrisis”.

Greenpeace maakt zich nog steeds “flinke zorgen”. Directeur Andy Palmen zegt veelbelovende woorden te lezen in het rapport-Remkes. Maar de kwetsbaarste natuur valt “op korte termijn” om, aldus de directeur.

Natuurorganisaties vrezen dat met tussentijdse meetmomenten ruimte kan ontstaan om de doelen uit te stellen. Natuur & Milieu, Natuurmonumenten, Milieudefensie, LandschappenNL, de Natuur en Milieufederaties, Vogelbescherming Nederland, SoortenNL en het Wereld Natuur Fonds zeggen in een gezamenlijke verklaring dat “verdere impasse en vertraging nog vele malen desastreuzer” zou zijn voor de natuur.

Mark van den Oever van FDF na afloop van een overleg over het rapport van Johan Remkes. - Foto: ANP
Mark van den Oever van FDF na afloop van een overleg over het rapport van Johan Remkes. - Foto: ANP

Lees meer over het stikstofbeleid

Reacties

  1. Aan mimiek te zien is van den Oever nog niet behandeld voor zijn psychische jeugdtrauma’s.
    Het is trouwens zowieso een typisch arrogante boze boerenfoto.
    Die gaan de boel in Den Haag (en Brussel) eens even rechtzetten.
    Komt vast goed zo.

Beheer
WP Admin