Foto: ANP AlgemeenNieuws

PvdD wil slachttaks invoeren voor slachterijen

De Partij voor de Dieren stelt voor om een slachttaks in te voeren.

Tweede Kamerlid Lammert van Raan deed dit voorstel tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen in de Tweede Kamer. Met de slachttaks wil hij niet de consumenten van vlees extra belasten, maar de producenten. De slachttaks wordt in het voorstel van PvdD vroeg in de keten geheven, bij het slachthuis. “Daarmee is het aan producenten in hoeverre ze de belasting op consumenten willen afwentelen”, aldus Van Raan.

Vlees in gecombineerde producten

Volgens hem biedt het een prikkel voor producenten om het gebruik van vlees terug te dringen in bijvoorbeeld soep, pizza’s en andere gecombineerde producten. De slachttaks is volgens PvdD een specifieke fiscale vergroening waarbij de vervuiler betaalt en waarbij een gedragsverandering van minder vleesconsumptie wordt gestimuleerd. Van Raan verwijst naar de suikertaks op frisdrank in Groot-Brittannië, dat ertoe leidde dat producenten veel minder suiker in frisdrank doen. Eerdere pogingen voor een vleestaks in Nederland zijn tot nu toe gestrand.

Minister van Financiën Wopke Hoekstra zal vandaag reageren op het plan van PvdD.

Beheer
WP Admin