AlgemeenAchtergrond

Projecten welkom voor ‘Boeren in Vechtdal’

Om de landbouw als economische drager in het Vechtdal (de gemeenten Ommen, Hardenberg en Dalfsen) te versterken, is het project Boeren in het Vechtdal opgestart. Ondanks dat het project pas in mei 2012 van start is gegaan, zijn al meer dan tien projectvoorstellen ingediend.

De diversiteit aan onderwerpen van de ingediende voorstelllen is groot en loopt uiteen van  agrarisch natuurbeheer tot recreatie bij de boer, zorgboeren, streekproducten en kavelruil. Tot mei 2014 kunnen landbouwgerichte projectvoorstellen ingediend worden.

De voorstellen worden getoetst op criteria als het leveren van een bijdrage aan een duurzaam perspectief voor de landbouw, het versterken van de rol van de landbouw als economische drager en het versterken van de rol van de landbouw als beheerder van natuur, landschap en water. De projectvoorstellen moeten voordelen opleveren voor meerdere partijen. Het streven is om voor eind 2015 minimaal vijf projectvoorstellen ten uitvoer te brengen. Boeren in het Vechtdal is een onderdeel van het provinciale programma Ruimte voor de Vecht en onvangt daarom een financiële bijdrage van de provincie Overijssel.

 

Voor meer informatie: www.boereninhetvechtdal.nl.

Beheer
WP Admin