Prestatieprijs Avebe opnieuw boven ¬ 77 - Foto: ANP AkkerbouwNieuws

Prestatieprijs Avebe opnieuw boven €77

Avebe realiseerde over boekjaar 2015-’16 een prestatieprijs van €77,10 per ton aardappelen op basis van 19% zetmeel.

Dat is €1,31 onder de recordprijs van het boekjaar ervoor en de derde hoogste prijs ooit. Het is het vijfde jaar op rij dat de prestatieprijs boven de €75 uitkomt, een niveau dat Avebe daarvoor nooit heeft gehaald.

Hoge prestatieprijs

De prestatieprijs is opgebouwd uit het aan de leden betaalde aardappelgeld, inclusief toeslagen en nabetaling, plus het nettoresultaat. Het nettoresultaat bedraagt €6,5 miljoen. Dat is 45% minder dan in 2014-’15. Het bedrijfsresultaat zakte afgelopen boekjaar 28% naar €12,7 miljoen. De netto omzet bedraagt €548,6 miljoen. Dat is 5,3% hoger dan in 2014-’15. Het bestuur stelt voor om ruim €2,2 miljoen van het nettoresultaat uit te keren aan de leden als nabetaling. De ledenraad beslist daar in december over.

Uitbetaalratio van 98%

Van de prestatieprijs gaat 98% naar de leden (de uitbetaalratio). Dat was het boekjaar er voor 96%. “Ondanks een lagere prestatieprijs hebben de leden gemiddeld iets meer geld voor hun aardappelen gekregen dan vorig boekjaar”, zegt bestuursvoorzitter Bert Jansen. “Het resultaat over 2014-’15 is robuust, zeker in een jaar waarin de prijzen van veel agrarische grondstoffen behoorlijk onder druk kwamen te staan.”

Uitdagend jaar

Jansen noemt het afgelopen boekjaar uitdagend. “Door het koude voorjaar in 2015 kwam de groei van de aardappelen langzaam op gang. Daarom startte Avebe later met de verwerking. Vervolgens belemmerde de regen in augustus een voorspoedige start van de campagne. Daarnaast hebben we de eiwitfabriek opgeschaald naar drie productielijnen. Dat was operationeel lastig. En we hadden in de winter last van stroomstoringen als gevolg van ijzelafzetting op de hoogspanningsleidingen. Dat brengt extra kosten met zich mee.”

Hogere prijzen aardappelzetmeel

De afzetmarkt voor aardappelzetmeel zat daarentegen mee. Jansen: “We hebben iets hogere prijzen weten te realiseren. De omzet steeg dan ook vorig boekjaar. De markt voor aardappelzetmeel was redelijk, zowel in de EU als in Azië. We hebben afgelopen boekjaar ondersteunende verkoopkantoren geopend in de VS en recentelijk ook in Dubai en we hebben ons verkoopteam voor Azië uitgebreid. Avebe realiseerde vorig boekjaar 45% van de omzet buiten de EU, en ik verwacht dat dit aandeel zal stijgen.”

‘Op termijn gaat de eiwitproductie substantieel bijdragen aan de omzet van Avebe’

Aardappeleiwit winnen

Jansen is tevreden over de koers van Avebe, maar zegt dat Avebe de ingezette lijn moet doorzetten. “We realiseren vijf jaar achter elkaar een prestatieprijs van boven €75. Maar de potentie is groter. Naast het zetmeel, winnen we inmiddels ook eiwit uit de aardappelen. Maar het ontwikkelen van nieuwe productietechnieken en het opbouwen van afzetmarkten is een lange weg. In 2007 bouwden we de proeffabriek voor Solanic. In 2016 konden we de productie opschalen. Op termijn gaat de eiwitproductie substantieel bijdragen aan de omzet van Avebe. Er is veel vraag naar plantaardig eiwit, en aardappeleiwit heeft voor de verwerking in voeding een fors aantal voordelen boven ander plantaardig eiwit en laat zich in functionaliteit zelfs vergelijken met dierlijke eiwitten.”

Aardappel heeft veel voedingswaarden

De aardappel bevat meer nuttige stoffen, die kunnen dienen als grondstof voor de voeding, zegt Jansen. “Daar doen we onderzoek naar. Gezien de mogelijkheden kunnen we daarmee nog meer toegevoegde waarde realiseren. Avebe moeten een prestatieprijs kunnen realiseren van €90, behoudens bijzondere omstandigheden. Dat is een duidelijke doelstelling van Avebe. We willen de teelt van zetmeelaardappelen aantrekkelijk houden voor de leden. De concurrentie met andere gewassen op de akker blijft.”