Foto: Van Assendelft Fotografie AkkerbouwAchtergrond

Prei wat lager betaald

Na een tijdelijke, kortdurende opleving van de gemiddelde veilingprijzen voor prei rond 18/19 december, is de prijsvorming in de Hollandse daghandel weer wat in elkaar gezakt.

Bij ZON Fruit & Vegetables tikte de sortering Lang Wit op 20 december een kiloprijs van 53 cent aan. In de daarop volgende dagen ging er 10 cent af. Op 31 december werd er in Venlo weer 50 cent per kilo betaald. The Greenery volgde hetzelfde patroon, met prijzen die zo’n 5 cent onder die van ZON liggen. Op 31 december bracht een kilo Lang Wit 45 cent per kilo op.

In vergelijking met het bovenstaande doen de Vlaamse veilingen REO en BelOrta het structureel beter. Gisteren lag het niveau voor alle sorteringen bij REO Veiling en BelOrta rond 60 per kilo. Exact een jaar geleden was het beeld heel anders, zowel in Nederland als in België, met kiloprijzen tussen 85 en 90 cent.

Terugblikkend over heel het jaar, valt vooral het krachtige prijsherstel vanaf begin april op, met een top vanaf eind mei tot in de eerste helft van juni. Hierin weerspiegelen zich de problemen met schotvorming en de bewaring van de laatste winterprei. De afgelopen maanden ging het prijsniveau stapje voor stapje naar beneden, tot in de eerste helft van december.

Prognose: stabiele prijsvorming, rustige markt.

Beheer
WP Admin