Foto: Anton Dingemanse AkkerbouwFoto

Precisieschoffelen met cameratechniek

Loonbedrijf Van der Maas uit het Zeeuwse Oosterland investeerde in een Steketee IC-Light cameragestuurde schoffelmachine om voorbereid te zijn op de ontwikkelingen waarbij steeds meer herbiciden hun toelating verliezen.

Meer artikelen over precisielandbouw lezen? Bekijk de themapagina hier.

De machine is gebouwd als 12 rijige schoffelmachine maar kan ook ingezet worden op 6 rijen. Bij proefbedrijf Rusthoeve in Colijnsplaat ligt een strokenteeltproef met meerdere granen, peen en bieten. Daar werd per strook 2 keer 6 rijen bieten gezaaid. Gezien het precisiekarakter van dit IC-Light systeem is het wel raadzaam om dan ook per 6 rijen te wieden.

Na de schoffelbeurt ligt alles er weer schoon bij. Er kan in uiteenlopende gewassen worden geschoffeld doordat het detectiesysteem verschillende bladvormen kan herkennen. De machine is inmiddels met succes ingezet in knolselderij, cichorei en suikerbieten.

Een indruk van de onkruidontwikkeling in bieten voor een schoffelbeurt. Deze kleine onkruiden worden ook in de rij verwijderd.

De basis is een reguliere schoffelmachine die op een aantal punten is aangepast om te kunnen reageren op de data verkregen via het IC-Light-systeem. Hier schoffelt Van der Maas een perceel bieten van Peter Legemaate uit Zierikzee (Zld.). - Foto's: Anton Dingemanse

Het cruciale onderdeel van het systeem is de camera die de gewasrij filmt.

Het camerabeeld op het scherm in de cabine. Het detectiesysteem analyseert de cameragegevens en stuurt vervolgens het schoffelmechanisme aan. Een afwijking, ontstaan tijdens het zaaien, wordt zodoende gevolgd zonder schade aan het gewas.

De nodige zijwaartse bewegingen zijn mogelijk doordat de schoffelsegmenten scharnierend aan de hoofddraagbalk zijn bevestigd.

Tussen de rijen schoffelen 3 schoffelelementen het onkruid weg. Door dit flexibele precisiesysteem kan zeer dicht op de rij geschoffeld worden.

In de rij worden kleine onkruiden met vingerwieder verwijderd.

Tijdens het schoffelen kan per rij insecticide worden toegepast. Dit levert een besparing aan middelen op.

Beheer
WP Admin