RundveeNieuws

Praktijkproef met vergassing mest

Ureterp – In Friesland wordt gewerkt aan een demo-unit voor het vergassen van rundveemest. Dat meldt projectleider Bertus Buizer van Buizer Advies, dat een haalbaarheidsstudie deed naar de mestverwerkingsmethode.

Bij de methode wordt natte biomassa, zoals digestaat, waterzuiveringsslib, rundveedrijfmest en afgemaaide waterplanten via superkritische vergassing verwerkt.

Natte biomassa is niet geschikt voor verbranding. Door middel van vergassing in hoge druk stoom (superkritisch water) kunnen natte biomassastromen volledig worden omgezet in waterstofrijk brandbaar gas en een niet-vergasbaar restproduct.

Bij het proces komt waterstofrijk brandbaar gas vrij en CO2. Beide stoffen zijn transporteerbaar en bruikbaar in de landbouw. Het restproduct is een filtraat van water met daarin een neerslag van met name mineralen, onder andere fosfor, kalium en stikstof. Sparqle International heeft de technologie ontwikkeld.

Onderzocht wordt wat de samenstelling van die restfractie is en hoe de ‘groene mineralen’ weer teruggewonnen kunnen worden. Ook wordt gekeken hoe de mineralen kunnen worden toegepast als kunstmestvervangers en hoe dat binnen de wettelijke regels mogelijk is of kan worden gemaakt.

Na de eerste ervaringen met deze vergassingsmethode wordt nu gewerkt aan een praktijkproef. Hiervoor wordt met medefinanciering van het Friese waterschap een proefopstelling gebouwd bij melkveebedrijf Van der Lageweg in het Friese Ureterp. Het project wordt mede gefinancierd via de Topsector Energie van het ministerie van Economische Zaken.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Beheer
WP Admin