Foto: Bert Jansen AlgemeenNieuws

POV wil naar de rechter over veehouderijbeleid Brabant

POV ziet mogelijkheden de veehouderijplannen van Noord-Brabant tegen te houden bij de rechter.

Voorzitter Ingrid Jansen van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) vindt dat Gedeputeerde Staten (GS) de zaken op scherp stellen door hun vergaande plannen om de veehouderij te verduurzamen. Dat werd duidelijk tijdens de inspraakronde bij Provinciale Staten over de verduurzamingsplannen van GS.

‘Vooral de staldering en het aanscherpen van de emissie-eisen zijn een probleem’.

Jansen: “Dit plan zorgt voor een zorgelijke situatie in de sector, we begrijpen de opstelling van GS niet. Veel varkenshouders zullen hun bedrijf moeten staken. Vooral de staldering en het aanscherpen van de emissie-eisen zijn een probleem. Volgens mij mist Brabant met deze plannen de aansluiting bij de nationale dynamiek.”

Daling ammoniakemissie ongewis

Jansen ziet mogelijkheden de plannen tegen te houden bij de rechter. “De Verordening Natuurbescherming is volgens mij niet in overeenstemming met de Wet Natuurbescherming. Daarnaast is nergens aangetoond dat ammoniakemissie daadwerkelijk zal dalen. Dus het is onduidelijk of de maatregelen wel effectief zijn. Het bestuur van Brabant kan een schadeclaim verwachten als blijkt dat al die investeringen en aanpassingen aan stallen voor niets blijken te zijn.”
Op 7 juli zal duidelijk worden of Provinciale Staten instemt met de voorstellen van Gedeputeerde Staten.

Beheer
WP Admin