Foto: Bert Jansen VarkensNieuws

POV: stikstofmaatregelen niet baseren op aannames

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is van plan om een brandbrief over de stikstofmaatregelen naar het kabinet sturen.

De onderbouwing van het stikstofbeleid deugt volgens de POV niet, het berust teveel op aannames in plaats van metingen. Daarnaast is alle noodzakelijk informatie over natuurgebieden niet compleet beschikbaar, zodat er geen beslissingen genomen kunnen worden op basis van feiten. Als er zulke grote offers worden gevraagd, mogen de getroffen bedrijven eisen dat de maatregelen wel op basis van goed onderbouwde cijfers worden genomen. Volgens de varkenshoudersorganisatie is daar bij de stikstofplannen geen sprake van.

Stikstofrapport Remkes

POV verwijst naar het stikstofrapport Remkes waarin de commissie stelt dat het Aerius-model, waarmee de stikstofberekeningen worden gemaakt, grotendeels gebaseerd is op aannames en niet op daadwerkelijke metingen. Verder constateert Remkes in het rapport dat niet alle relevante informatie over natuurgebieden beschikbaar is. Ingrijpende maatregelen mogen niet het gevolg zijn van beleid op grond van modellen die nooit getoetst zijn met metingen, aldus de POV.

Schade verhalen op overheid

De POV is van plan de schade op de overheid te verhalen, als later mocht blijken dat de genomen maatregelen niet het beoogde effect hebben, omdat zaken in werkelijkheid toch anders blijken te liggen dan gedacht.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Beheer
WP Admin