<em>Foto: Fotopersburo Dijkstra</em> VarkensAchtergrond

POV-leden akoord met plan vitale varkenshouderij

Varkenshouders staan achter het conceptplan Vitalisering Varkenshouderij. Dat laat de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) weten.

De goedkeuring volgt op een stemming onder de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering van de POV, afgelopen maandag. Vorige week heeft de Rabobank aangeven akkoord te zijn met het plan. Daarbij stelt de bank wel een voorwaarde en dat is dat de derde partner, het ministerie van EZ, ook tekent. Dat is vooralsnog niet gebeurd.

Op de ALV in Westervoort kwamen ongeveer 250 van de in totaal 2.700 POV leden. De leden die thuis zijn gebleven konden stemmen via internet. Hoeveel mensen dat hebben gedaan en wat de stemverhouding is, wil POV woordvoerder Rosine Slager niet vertellen. Ook Uri Rosenthal, voorzitter van de regiegroep Vitale Varkenshouderij, geeft geen toelichting. Dat doet hij pas als het plan ook is ondertekend door de andere opstellers. De POV en de Rabobank verwachten dat dit in juni rond zal zijn. Op dat moment kan fase 3 van het actieplan in werking treden: de uitvoering.

Veel vragen

Navraag leert dat er tijdens de ALV veel vragen zijn gesteld door aanwezige varkenshouders. Omdat varkenshouders geen inzage hebben in het compleet uitgewerkte plan Vitale varkenshouderij, werd veelvuldig gevraagd naar de details van de uitvoering. Vanwege de vele vragen liep de bijeenkomst uit tot half twaalf.

Belangrijke aspecten uit het plan waar nog geen volledige duidelijkheid over is, zijn mestverwerking en gezamenlijke verkoop van vlees. Zo voorziet het plan in grootschalige mestverwerkingsfabrieken in Nederland, maar onduidelijk is nog waar deze komen te staan, hoe dit binnen afzienbare tijd te realiseren is en wie gaat betalen. Ook ontbreken er details over de plannen voor de gezamenlijke afzet van vlees. Hoe dat precies moet worden vormgegeven is niet duidelijk. Vanwege het ontbreken van deze details was er veel discussie tijdens de ALV die door aanwezigen als positief en constructief wordt omschreven.

Ledencontributie

Tijdens de ledenvergadering is ook besloten om in 2016 een ledenbijdrage van €150 per lid te gaan innen ter dekking van uitvoeringskosten zoals beheer en onderhoud van het I&R/VVL-systeem en bouw van ketenkwaliteitssysteem ‘Holland Varken’. De uitvoeringskosten van de POV werden vooralsnog betaald uit de reserves van het Productschap Vee en Vlees.

Beheer
WP Admin