Varkenshouders kunnen deelnemen aan het Normenkader Holland Varken door deel te nemen aan IKB Varken of de plusmodule van IKB Nederland Varkens. - Foto: ANP VarkensNieuws

POV en COV: ‘Holland Varken hét ketenkwaliteitssysteem voor de sector’

Holland Varken wordt hét ketenkwaliteitssysteem voor de Nederlandse varkenssector. Dat stelden POV-voorzitter Linda Verriet en COV-voorzitter Laurens Hoedemaker op de algemene ledenvergadering van de POV in Heteren.

Het Normenkader Holland Varken, onderdeel van ketenkwaliteitssysteem Holland Varken, wordt opgeschoond, zodat volgens beide organisaties alleen eisen overblijven met aantoonbare waarde. Dit moet leiden tot minder modules en lagere tarieven.

Het normenkader blijft leunen op de twee bestaande IKB-programma’s (Integrale Keten Beheersing) in de varkenssector, zo licht een COV-woordvoerder toe. Eventuele nieuwe eisen komen in het overkoepelende normenkader, maar worden vanuit de bestaande IKB’s gecontroleerd. Varkenshouders blijven vrij in hun keuze voor de diverse certificerende instellingen voor bedrijfscontroles.

Deelname varkenshouders aan Holland Varken

Varkenshouders kunnen deelnemen aan het Normenkader Holland Varken door deel te nemen aan IKB Varken of de plusmodule van IKB Nederland Varkens. Een POV-woordvoerder geeft aan dat er nog een kleine groep varkenshouders is die hier niet aan deelneemt. Deelname is niet verplicht, maar tussen de COV en POV zou zijn afgesproken om deelname aan het normenkader op te nemen in de inkoopeisen.

In Holland Varken komt onder meer een methode voor geborgde informatie-uitwisseling. Met de aanstaande verplichte identificatie en registratie van varkens biedt dit volgens de organisaties meer kansen voor boer én slachter. De boer kan per varken, hok en stal zien wat de invloed is van genetica, voer en management op zijn slachtresultaten. De slachter kan met informatie over de samenstelling van het voer de CO2-voetafdruk per dier berekenen en actief communiceren.

Vermarkten Nederland varkensvlees

Holland Varken kan een grote rol gaan spelen in het vermarkten van Nederlands varkensvlees, zo geeft Hoedemaker aan. Het ketenkwaliteitssysteem moet de basis vormen voor sterke, onderscheidende marktconcepten voor die consumenten die bereid zijn meer te betalen voor duurzaamheid of dierenwelzijn.

Het is volgens de COV-voorzitter aan private partijen om dit te realiseren en aantrekkelijke concepten in de markt te zetten. Beide voorzitters benadrukten dat deelname door álle partijen en ondernemingen in de keten het verschil gaat maken. “Niet meebewegen met de markt, niet meedoen is eigenlijk geen optie.”

Beheer
WP Admin