Foto: Van Assendelft Fotografie VarkensNieuws

POV deelt protocol tegen hittestress bij varkens

De POV biedt haar achterban een plan van aanpak om varkens te beschermen tegen hittestress.

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) lanceert een hitteprotocol voor varkensbedrijven. De checklist is ontwikkeld door Wageningen UR. De lijst is een hulpmiddel voor varkenshouders om in beeld te krijgen hoe ze hun dieren zo goed mogelijk kunnen beschermen tegen oververhitting. Het is de bedoeling dat het protocol aanzet om tijdig maatregelen te treffen, de effecten daarvan te meten en achteraf te bekijken hoe het gewerkt heeft.

Praktijk en theorie

Het protocol is onder meer ontwikkeld op basis van ervaringen uit de hete zomer van 2019. Toen zijn creatieve oplossingen bedacht om de varkens koel te houden. Deze oplossingen zijn gebundeld en samengevoegd met bestaande kennis op dit gebied.

Tijdig handelen

Wageningen UR heeft van het geheel een draaiboek gemaakt dat toepasbaar is op ieder varkensbedrijf. Bij het stappenplan hoort een brochure met tips. De belangrijkste aanbeveling is om goed voorbereid te zijn op hitte en niet in te grijpen als het al warm is in de stal. Alle informatie over het protocol is online beschikbaar op website vitale varkens.

Lees ook: Enquête: hittemaatregelen in de varkenshouderij

Beheer
WP Admin