Foto: Cor Salverius Fotografie RundveeFoto

Potstal bouwen over het spoor: boorpalen met beton

Vof Sinneveld verplaatst de gelijknamige boerderij hemelsbreed 150 meter, over een gevaarlijke, onbewaakte, particuliere spoorwegovergang. Boerderij volgt de komende maanden de bouw van de nieuwe potstal over het spoor. Dit is deel 1: boorpalen met beton.

Het gronddoek voor het puin en het bouwverkeer. Het eerste grondwerk voor de potstal is gedaan. Het is nu tijd voor stap 2: het beton voor de boorpalen. Overigens komt er in de potstal een stroverdeler. Zo minimaliseert Hartendorf het stof. Volgens hem geeft een stroverdeler meer rust voor de dieren dan een stroblazer.

Dit is de plek waar straks het woonhuis van Wouter Hartendorf en zijn gezin komt te staan. Zijn schoonouders blijven op de oude boerderij aan de andere kant van het spoor wonen. Boerderij.nl gaat de verplaatsing van boerderij Sinneveld de komende maanden volgen.

De bouwlocatie. Het nieuwe bouwblok wordt 0,6 hectare groot met een potstal, woonhuis, loods, mestbak, paardenstal en rijbak. De potstal kostte ¬ 5.000 per dier en wordt gespiegeld met een smalle voergang in het midden en een pot aan beide zijkanten. Zo benut de vof de beperkte ruimte op het bouwblok zo efficiënt mogelijk.

Het zicht van de andere kant. Enkele particulieren maken al sinds 2001 bezwaar tegen de bedrijfsverplaatsing. Het zou ten koste van hun uitzicht, nota bene over het land van de vof, gaan. De vof won tig rechtszaken tot de Raad van State toe -, maar krijgt ze ook nu nog aan de broek. Dat frustreert, maar het familiebedrijf pakt door. De Nbw- en omgevingsvergunning zijn binnen, al is die laatste nog niet onherroepelijk.

Tussen het bouwblok en de 12 hectare huiskavel (bouwlocatie) bevindt zich een spoor met twee gevaarlijke, onbewaakte particuliere overgangen. Hartendorf moet nu nog constant het spoor oversteken om bij de huiskavel te komen en dit is één van de gevaarlijkste spoorwegovergangen in Noord-Holland. Het nieuwe bedrijf komt straks middenin de huiskavel te staan, dat is veel veiliger. Overigens is ook hier de stad dichtbij. Pal achter de weilanden begint Haarlem al.

Paarden spelen een kleinere rol op het bedrijf. Als het bedrijf straks verplaatst is aan de andere kant van het spoor links komen er woningen op de plek van de rijbak.

Een overzicht in de oude grupstal. Het vleesvee komt straks in een potstal met capaciteit voor 100 koeien en kalveren te staan. De vergunning geldt echter voor 70 dieren. Er is daardoor gemiddeld 9,5 m² ruimte per dier.

De spoorweg en woningbouw van Santpoort-Zuid. Het bedrijf voldoet op deze locatie aan alle wet- en regelgeving, maar komt met de potstal evengoed op 100 meter afstand van de lintbebouwing te liggen.

Dit is de oude grupstal waar tot afgelopen winter nog een deel van de Marchigiana s gehuisvest was. Op de achtergrond zijn enkele woonhuizen van Santpoort-Zuid te zien. Aan de noordkant van het bouwblok staan twee solitaire woningen.

Qua vleesvee waardeert Hartendorf vooral de goede moedereigenschappen, het karakter en de rust van de Marchigiana s. Daarnaast kalven de dieren makkelijk natuurlijk af en is het vlees goed van smaak.

Joop en Femmie Sintenie hielden tot 1997 melkvee en stapten toen - omdat het melken op deze locatie alleen maar lastiger werd - langzamerhand over op vleesvee; het ras Marchigiana. De bedrijfsvoering is extensief. De koeien en kalveren lopen gemiddeld 8 tot 9 maanden buiten op de weilanden in Santpoort en Bloemendaal.

Ondertussen wordt weer nieuw beton aangevoerd uit de betonwagen.

Het eindresultaat. Er ligt plastic over het beton om uitdroging te voorkomen. De bovenkant van de korf moest hier nog in de fundering verwerkt worden.

Hier trilt een medewerker van een van de bouwbedrijven de korf het beton in. De fundering van de potstal komt er straks op te staan.

Vof Sinneveld is een echt familiebedrijf. Femke is de zesde generatie Sintenie. De boerderij stamt al uit 1568 en is nagenoeg de oudste bebouwing in de regio. In de afgelopen decennia rukten het dorp én de stad van alle kanten op. Het bedrijf ligt in de bebouwde kom, tussen de woonhuizen.

Wouter Hartendorf (39) heeft in vof met zijn vrouw Femke (34) en schoonouders Joop (70) en Femmie (61) Sintenie in Santpoort-Zuid (N.-H.) circa 55 stuks vleesvee (Marchigiana), 20 schapen met bijhorende lammeren, 22 pensionpaarden, een paar fokpaarden en een zorgboerderij met 30 hectare grasland. Dit alles onder de naam vof Sinneveld. Hier staan Wouter en Femke met hun dochters Fleurtje, Jasmijn en Madelief op de foto. Begin mei startte de bedrijfsverplaatsing. - Foto's: Cor Salverius Fotografie

Als het boorgat met beton gevuld is, volgt een korf met kant-en-klare bewapening.

Om een boorpaal te kunnen maken, wordt eerst een gat geboord. Daarna wordt de holle boor omhooggetrokken en onder druk volgestort met beton. Dit wordt aangevoerd via deze slang die langs de stelling omhoog loopt - en een pomp uit de betonwagen.

De houten schotten worden een voor een verplaatst, zodat de stelling telkens wat kan opschuiven om een nieuwe boorpaal te maken.

De stelling - waarmee de boorpalen gemaakt worden staat op houten schotten. Zo zakt die niet weg/vast in de grond.

Tijdens de eerste weken van de bouw hadden de bouwers met veel grondwater te maken. Dat viel enigszins tegen. Vof Sinneveld koos overigens voor boorpalen en niet voor heipalen. De vleesveehouders willen de overlast voor de buurt zo beperkt mogelijk houden.

Vanwege bezwaren van enkele buren duurde het 7 jaar voordat deze nieuwe ontsluitingsweg - een vereiste voordat de bouw kon starten - er kwam. Door deze weg kunnen de twee gevaarlijke spoorwegovergangen uiteindelijk gesaneerd worden. Aan het stof is te zien dat de nieuwe weg nog geasfalteerd moet worden.

Beheer
WP Admin