Foto: Jan Willem Schouten AlgemeenNieuws

POP3-subsidies voor Utrechtse boeren beschikbaar

De provincie Utrecht stelt vanaf maandag 24 september 2 POP3-subsidieregelingen open die gericht zijn op investeringen door agrarische ondernemingen.

De subsidieregelingen zijn beschikbaar voor innovatieve investeringen én voor een bredere uitrol van al bestaande duurzame technieken in de agrarische sector. In totaal is € 2,5 miljoen subsidie beschikbaar voor beide subsidieregelingen.

Investeringslijst

Voor de ‘bredere uitrol-subsidieregeling’ van bestaande technieken wordt gewerkt met een investeringslijst. Uitsluitend de investeringen die op deze lijst staan, komen in aanmerking voor een subsidieaanvraag. Elke investering heeft een vaste score die uiteindelijk bepalend is voor de rangschikking. Aanvragen met de hoogste rangschikking komen het eerst in aanmerking voor subsidie. Voor deze regeling is in totaal € 1,9 miljoen beschikbaar.

Onafhankelijke commissie

De subsidieregeling voor innovatieve investeringen kent een andere route. De ingediende projecten worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Er is in totaal € 600.000 subsidie beschikbaar voor deze regeling. Alleen bovenwettelijke maatregelen komen voor een subsidie in aanmerking.

Impuls aan innovatie en duurzaamheid

Het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) heeft als doel een impuls te geven aan innovatie en duurzaamheid in het landelijk gebied van Utrecht. Het is een onderdeel van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

De beide subsidieregelingen kunnen aangevraagd worden van maandag 24 september 9:00 uur tot en met maandag 19 november 2018, 17:00 uur.

Beheer
WP Admin