Foto's: Anton Dingemanse AkkerbouwFoto

Pootaardappelacademie zoekt naar optimalisatie teelt

Op initiatief van proefboerderij Rusthoeve, ZLTO en Delphy is in 2013 de Zuidwestelijke pootaardappelacademie van start gegaan. Doelstelling is dat door uitwisseling van telerservaringen en onderzoek de teelt van pootgoed te optimaliseren.

Dit is het ras Triplo, een dubbeldoel aardappel. Ook hier is de knolontwikkeling net op gang gekomen.

Nog een ras in het middensegment is deze tafelaardappel Taisiya. De knolontwikkeling is in dit stadium nog niet hoog, maar het ziet er naar uit dat er nog steeds knolletjes bijkomen.

Een ander opvallend raskenmerk is de hoog opgaande stengelvorming met weinig zijdelingse bladvorming. Het gewas is nog in ontwikkeling en zal daarom nog wel wat voller worden.

De bijeenkomst van de pootaardappelacademie is gecombineerd met een rondgang over het machinepark van Dekker-Haartsen. Een bijzondere machine is deze zelf gebouwde ruggenbemester van 9 meter breed, hier in opgeklapte staat voor vervoer over de weg.

Een set injectiekouters in detail. Hiermee wordt de vloeibare fosfaat schuin onder de aardappel geïnjecteerd zodat de poter bij wortelontwikkeling meteen meststoffen tot zijn beschikking heeft. Het streven is een lagere fosfaatgift zonder op de productie in te leveren, om zodoende meer ruimte in fosfaattoepassing te creëren.

De ruggenbemester in bedrijf. Kort nadat de aardappelen zijn geplant wordt de ruggenbemester ingezet. Daarna worden de ruggen opgebouwd. Deze bemester wordt al enkele jaren gebruikt en de ervaring is dat ondanks de lagere fosfaatgift de productie niet minder is, eerder iets hoger. Daarbij komt nog dat de knolontwikkeling homogener is.

Dit jaar is er bij Agrarisch Kennis en Innovatiecentrum Rusthoeve in Colijnsplaat een uitgebreide proef van de pootaardappelacademie met een aantal commerciële rassen. Op deze foto een proef naar invloed op de productie bij verschillende plantafstanden in de rij. Foto's: Anton Dingemanse

De bemestingsproef wordt alleen maatgevend geacht als er per veldje exact hetzelfde aantal planten staat. Het teveel aan planten wordt daarom gedood. Ook zijn er proeven waarbij minerale oliën en plantversterkers worden toegepast. Tijdens de open dag van de Rusthoeve zijn er rondleidingen op dit proefveld.

De knolontwikkeling van Spunta op dit regulier bemest veld is inmiddels op gang gekomen. Deze plant telt ruim 15 knolletjes.

Naast deze proefvelden bij de Rusthoeve zijn er ook telers die op hun eigen bedrijf proefstroken aanleggen. Eén van die bedrijven is akkerbouw- en loonbedrijf Dekker-Haartsen uit Biervliet, dat ongeveer 15 rassen pootgoed teelt. Leden van de pootaardappelacademie krijgen uitleg van Ivo Haartsen, rechts op de foto. Daniel Dekker, midden in de zwarte jas, geeft extra toelichting.

Er wordt gekeken naar de situatie in de rug, want daar gaat het uiteindelijk om. Dit is Spunta SE uit eigen vermeerdering. De knolontwikkeling begint duidelijk niet gelijk, maar beide planten laten een behoorlijk aantal knolletjes zien. De plantafstand tussen beide planten was hooguit 15 cm.

De plant met de meest ontwikkelde knolletjes laat een aantal van 20 gelijkmatige knollen zien.

Een ander criterium is het stengelaantal. Dekker-Haartsen kijkt of met een hogere bewaartemperatuur gecombineerd met overstorten van de kisten pootgoed nog wat valt te winnen.

Ondanks de droogte zit de groei er nog goed in. De beworteling gaat tot 70 cm diep, zodat de plant nog voldoende vocht kan opnemen. De teeltlaag is al redelijk droog, zodat de nutriënten daarin minder beschikbaar zijn en dat laat zich zien door een verminderde groenkleuring van het nieuwe blad. De situatie is nog niet zorgwekkend. Als de droogte langer aanhoudt, wordt dat het wel.

Naast de teelt van de commerciële rassen teelt Dekker-Haartsen op proef ook enkele minder bekende aardappelrassen. Hier wordt bij enkele gerooide planten het ras Sultana besproken.

Beheer
WP Admin