Foto: Koos Groenewold RundveeNieuws

Pleidooien voor uitstel deadline vanggewas na mais

De deadline 1 oktober voor het zaaien van een vanggewas na mais is dit jaar voor veel maistelers niet haalbaar.

In navolging van LTO pleit ook Agractie nu voor uitstel van de deadline. De actiegroep heeft bij het ministerie van LNV een verzoek ingediend om tot 72 uur na de maisoogst nog vanggewas te mogen inzaaien, ook als dat later is dan 1 oktober. Het gaat om de teelt op zand- en lössgrond.

Kalenderlandbouw

LTO is al in gesprek met het ministerie over de kwestie en roept leden op om problemen te melden. Ook Cumela is bij dit overleg betrokken. In een eerste overleg was het ministerie nog terughoudend met het verlenen van uitstel, meldt de ZLTO. De organisaties spreken van ‘kalenderlandbouw’ als boeren puur op basis van een datum moeten beslissen of ze gaan oogsten. Vrijdag 17 september is er nieuw overleg van LTO, Cumela en LNV.

Laat groeiseizoen

Sinds enkele jaren geldt de verplichting dat op zand- en lössgrond uiterlijk 1 oktober een vanggewas ingezaaid is als nateelt van mais. De inzaai mag al in het voorjaar, of tijdens de groei van de mais, maar kan ook na de oogst. De meeste telers kiezen voor die laatste optie. Dit moet dan wel voor 1 oktboer gebeuren. De afgelopen jaren knelde dat soms al, maar dit jaar dreigt een groot probleem, aldus de landbouworganisaties, omdat het groeiseizoen laat is. Het koude voorjaar in combinatie met een natte en groeizame zomer zorgt ervoor dat de mais pas laat oogstrijp is.

Agractie vindt oogst voordat het gewas oogstrijp is indruisen tegen de goede landbouwpraktijk, LTO benadrukt dat het voordeel van vanggewassen niet opweegt tegen de nadelen van onrijpe mais oogsten.

Reacties

  1. We moeten met en voor de natuur werken en veel zaken veranderen voor de natuur . Gewassen die bij de boer geteeld worden zijn een onderdeel van de natuur . En weer is ook een onderdeel van de natuur . Wet en regelgeving is geen onderdeel van de natuur . Maar ze denken wel de natuur te kennen en te kunnen beheersen . Want zij hebben besloten dat de mais er voor 1 oktober af moet zijn . Dus zij beheersen het weer want dan moet hij rijp zijn . Het is gewoon te idioot om hier over te denken ,beslissen en af te dwingen met boetes enz. Terwijl men zelf aangeeft dat de boer meer met natuur en landschap enz. moet samen boeren . Nou dan is dit al de eerste fout die ze maken om dat ze zelf ook tegen en niet met de natuur werken . Als de mais niet rijp is is de natuur nog niet klaar . En dan laat de natuur ook toe dat de groenbemester later gezaaid kan worden . De kalender in de landbouw is groot stuk ingevuld door het weer . En daar heeft een overheid geen invloed op . Ze verliezen als overheid hun geloofwaardigheid als ze met de kalender in de hand gaan regelen . Terwijl ze zelf over meer met de natuur boeren spreken . Daar hoort een andere kalender bij die mogelijk ieder jaar anders is . Als dan de kalender die aan de muur hangt .

    1. Ten gevolge van droogte en hoge temperaturen was afgelopen 2 jaren de meeste snijmais op zand en lössgronden afgerijpt in de periode eind augustus t/m half september. Dit is echter uitzonderlijk, gemiddeld genomen is dit niet eerder dan 3e week september t/m half oktober. Deadline voor vanggewas na snijmais permanent naar 1 november schuiven is dan ook veel realistischer. Dáár zouden de belangenbehartigers mijns inziens voor moeten pleiten. Grote kans dat volgende jaren anders weer om uitstel moet worden gevraagd, met steeds opnieuw irritaties bij beleidsmakers tot gevolg.

Beheer
WP Admin