VarkensOpinie

PED-virus buitensluiten

De impact van het PED-virus op de getroffen bedrijven is groot. Het is een nieuwe ziekte om rekening mee te houden in Nederland.

Het zal je maar gebeuren. Je hebt een mooi zeugenbedrijf. De biggenprijzen zijn hopeloos, maar het bedrijf loopt lekker en zo probeer je er toch het beste van te maken. Tot je op een ochtend in de kraamstal komt. Je ziet tot je schrik dat alle jonge biggen besmeurd zijn met geelgekleurde diarree en in grote hopen op elkaar en zelfs op de zeug liggen. Even schiet de gedachte door je hoofd dat je te maken hebt met een flinke uitbraak van geboorte-diarree. Maar als in de loop van de dag de problemen zich als een olievlek uitbreiden, er veel biggen doodgaan en zelfs oudere biggen en zeugen ziek worden, gaan er meteen alarmbellen rinkelen. Het zal toch niet het gevreesde PED-virus zijn?

Heel anders kan het lopen op een vleesvarkensbedrijf. Hier zie je bij een uitbraak van PED mogelijk alleen diarree en verminderde eetlust bij de dieren. Problemen met de samenstelling van het voer of een bacteriële infectie met salmonella of E. coli lijken de oorzaak. De varkens reageren slecht op een antibioticakuur, maar na een week zijn de problemen toch weggeëbd. Intussen heeft het virus volop de kans gekregen zich te verspreiden: via de lucht naar het bedrijf van de buren en naar bedrijven veel verder weg via vogels, of via bezoekers en vrachtwagens die op het bedrijf komen.

Er zijn grote zorgen dat het virus in Europa voor problemen kan gaan zorgen. Het heeft zich via de Verenigde Staten immers al verder verspreid en onduidelijk is hoe dit heeft plaatsgevonden. Vooral in de wintermaanden is het risico groter, omdat het PED-virus veel langer infectieus blijft bij lage temperaturen.

De Gezondheidsdienst voor Dieren heeft inmiddels uitstekende testen voorhanden om snel een diagnose te stellen, maar alles hangt af van de alertheid van varkenshouder en dierenarts. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor het PED-virus, maar ook voor aangifteplichtige ziekten als de ziekte van Aujeszky en Afrikaanse varkenspest.

Veel dierenartsen en varkenshouders hebben de verschijnselen van deze ziekten nooit van dichtbij gezien. En goed signaleren van abnormale ziekteverschijnselen en snel handelen zijn van groot belang.

PED is geen aangifteplichtige ziekte en geen zoönose, maar kan een economisch drama tot gevolg hebben als we met een uitbraak te maken krijgen.

Ten eerste omdat de directe schade enorm is, ten tweede het vervolg na een uitbraak. De epidemie kan overgaan in een algemeen voorkomende ziekte. Een bekende voorganger is het PRRS-virus. PED kan dan worden toegevoegd aan het lijstje van ziekten om rekening mee te houden op het bedrijf wat betreft vermindering van resultaten, vaccinatie, monitoring en eradicatie.

Voorkomen is natuurlijk het beste. Maak het risico zo klein mogelijk dat ziektekiemen van buitenaf het bedrijf binnenkomen. Kijk eveneens kritisch naar de biosecurity, ook als er geen directe dreiging is van buitenaf. Problemen die je niet hebt, wil je immers graag buiten de deur houden.

Beheer
WP Admin