Foto: Ruud Ploeg VarkensNieuws

PED-besmettingen in Oost-Nederland

Op een aantal bedrijven in het oosten van Nederland is PED-virus vastgesteld. Dat zegt Rian van der Heijden, manager van De Oosthof Dierenartsen.

Binnen hun werkgebied, dat zich uitstrekt over Salland, Twente en de Achterhoek, is het virus op enkele bedrijven aangetoond. De dierenartsenpraktijk wijst in haar nieuwsbrief varkenshouders en erfbetreders op het belang van maatregelen die insleep voorkomen. Met name de huidige, lage temperaturen zorgen voor een snelle verspreiding van het PED-virus.

Een belrondje langs voerleveranciers en handelaren leert dat er inderdaad wat besmettingen zijn, maar men is terughoudend met het noemen van concrete besmettingsgevallen. Wel zijn chauffeurs en erfbetreders geïnstrueerd om de hygiëneprotocollen strikt na te leven, om verspreiding van het virus te voorkomen. Dat betrokkenen terughoudend zijn over meldingen van het PED virus, heeft ook alles te maken met handelsrelaties die snel onder druk kunnen komen te staan.

GD heeft geen overzicht

Bij de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) komen de laatste weken veel vragen binnen over het PED-virus. Volgens Manon Houben, hoofd varkensdierenartsen van de GD, heeft de dienst nog geen besmettingen vastgesteld. Zij pleit voor een centrale registratie van PED-besmettingen, om het verloop van de ziekte te kunnen monitoren. Vanwege het ontbreken van deze registratie is niet duidelijk hoeveel gevallen er zijn, en blijven besmettingen zo deels verborgen.

Volgens van der Heijden kan met een goede interne en externe bio-security de schade door de ziekte beperkt blijven. Het belangrijkste is om het virus niet binnen te halen via dieren, bezoekers en transportbewegingen. Daarvoor is openheid nodig over besmettingen en verdenkingen.

Is een bedrijf besmet geraakt, dan is dat geen reden voor paniek, ervaart van der Heijden. Door een goede knip te maken tussen besmette dieren en niet besmette dieren is de ziekte te beheersen. Het virus loopt dan dood en kan na zes tot acht weken verdwijnen. De schade die ontstaat door PED hangt sterk af van bijkomende factoren, zoals het klimaat en het optreden van andere ziektes.

Beheer
WP Admin