AkkerbouwNieuws

Participanten UIKC financieren onderzoek

Colijnsplaat – Het Uien Innovatie en Kenniscentrum (UIKC) legt op proefbedrijf Rusthoeve dit seizoen uienproeven aan die volledig gefinancierd zijn door participanten.

Het idee van participanten is ontstaan doordat na de ontmanteling van de productschappen er geen telersgeld meer beschikbaar komt voor onafhankelijk onderzoek.

Omdat er volgens het UIKC, een samenwerkingsverband van DLV Plant en Agrarisch Innovatie en Kenniscentrum Rusthoeve, veel behoefte is aan onafhankelijk teeltgericht onderzoek bieden zij de mogelijkheid om als participant onderzoeksvoorstellen te doen.

Een participant van UIKC betaalt 250 euro per jaar, bedrijfsbegeleidingsklanten van DLV Plant kunnen voor 100 euro per jaar deelnemen. Participanten kunnen zelf onderwerpen voor onderzoek indienen.

In april hebben zich landelijk al zo’n 150 participanten aangemeld, zowel telers als verwerkers.

Naast medezeggenschap krijgen de participanten gedurende het seizoen exclusief de gelegenheid om hun eigen proeven te bezoeken. Bovendien worden in de winter tijdens participantenbijeenkomsten de resultaten van de onderzoeken besproken. Aandacht voor de interpretatie van de uitkomsten en onderlinge discussie daarover is volgens adviseur Luc Remijn een belangrijke meerwaarde voor de participanten.