Foto: Martijn ter Horst AlgemeenNieuws

Pachters en verpachters doen voorstel voor nieuw pachtstelsel

Pachters en verpachters zijn het op de meeste punten eens geworden over een nieuw pachtstelsel.

Vier organisaties, LTO Nederland (boeren), FPG (grondeigenaren), NAJK (jonge boeren) en BLHB (pachters), hebben een pakket voorstellen aangeboden aan demissionair minister Piet Adema. Een vernieuwd pachtbeleid moet langdurige pachtrelaties stimuleren met een redelijk rendement voor de verpachter.

Vrijheid bij langdurige pacht

De organisaties zetten in op vrijheid bij langdurige pacht en prijsregulering bij kortdurende pacht. Langdurige pachtcontracten moeten minimaal 18 jaar duren, kortdurende maximaal 6 jaar. Bij lange pacht kunnen pachter en verpachter dan zelf afspraken maken over de prijs en over eventuele voorwaarden op het gebied van duurzaam bodembeheer.

Langdurige pachtcontracten houden op als de pachter de AOW-leeftijd bereikt. Maar als er een opvolger is die bedrijfsmatig verder gaat, dan geldt het zogeheten continuatierecht. De opvolger mag dan doorgaan.

Ook hebben de partijen afspraken gemaakt over hoe verder om te gaan met bestaande reguliere pachtcontracten, evenals over de bijzondere pachtvormen natuurpacht en teeltpacht.

Strengere toetsing

Pachters en verpachters zijn het ook eens geworden over een strengere toetsing op bedrijfsmatig gebruik van pachtgrond. Zo moet hobbymatig gebruik door bijvoorbeeld afbouwende pachtboeren worden tegengegaan, evenals onderverpachting aan derden.

De partijen zijn het er verder over eens dat de grote schommelingen in de pachtprijzen moeten worden gedempt. De pachtprijzen zouden beter moeten aansluiten bij het opbrengend vermogen van de grond. Hoe ze dat precies willen regelen is niet bekendgemaakt.

Duurzaam bodembeheer heikel punt

Een heikel punt in de besprekingen was duurzaam bodembeheer. Dit is nog niet helemaal uitgewerkt. Wel zijn de partijen het er over eens dat er een monitoringssysteem moet komen dat aansluit bij bestaande systemen zoals het bodempaspoort.

De voorstellen die er nu liggen zijn de volgende stap in een proces dat al vele jaren duurt, en afgelopen winter plotseling in een versnelling raakte. Demissionair minister Piet Adema heeft zich in een eerder stadium positief uitgelaten over de vorderingen.

Het huidige pachtbeleid is aan herziening toe, vinden alle partijen. De huidige reguliere pacht verliest langzaam maar zeker terrein omdat er amper nieuwe contracten worden afgesloten.

Beheer
WP Admin