Een nieuw pachtakkoord is in de maak. - Foto: Canva AlgemeenNieuws

Begin augustus nieuw pachtakkoord verwacht

Begin augustus ligt er een voorstel voor hervorming van het pachtbeleid. De vier organisaties van pachters en verpachters spraken dat dinsdag af.

Het voorstel van een nieuw pachtakkoord dat in de maak is, legt de nadruk op vier thema‘s:

  1. duurzaamheid in pachtcontracten;
  2. (nieuwe) pachtvormen;
  3. een bedrijfstoets;
  4. systematiek van de pachtprijzen.

Tien pachtdeskundigen is gevraagd advies te geven over deze thema‘s.

Wachten op doorbraak nieuw pachtbeleid

De vier organisaties zijn LTO Nederland, Federatie Particulier Grondbezit (FPG), jongeboerenorganisatie NAJK en pachtersbond BLHB. Na jaren patstelling in het overleg kwamen deze organisaties afgelopen winter met een verrassende notitie over vernieuwing van het pachtbeleid. Maar een echte doorbraak liet nog op zich wachten.

Vorige week nog maande minister Piet Adema de partijen om meer vaart te maken. Of dat hielp, laten de zegslieden van pachters en verpachters in het midden. Wel bevestigen BLHB en FPG het voornemen om begin augustus een gezamenlijk voorstel te presenteren. Of die datum gehaald wordt, hangt onder meer af van wat de achterbannen zeggen. Gerbrand van ’t Klooster, directeur van de FPG, daarover: “Zorgvuldigheid en draagvlak zijn ontzettende belangrijk, het gaat niet over niks.”

Kamer en kabinet laatste woord over nieuw pachtbeleid

Uiteindelijk beslissen Kamer en kabinet over nieuw pachtbeleid, maar de inbreng van deze zogeheten veldpartijen is erg belangrijk. Minister Adema schaarde zich in een Kamerbrief afgelopen winter al achter de overlegpartijen.

Beheer
WP Admin