Foto: Henk Riswick RundveeNieuws

Overijssel handhaaft niet bij PAS-melders

De provincie Overijssel is nog steeds niet van plan te gaan handhaven bij vier zogenoemde PAS-melders. Dat heeft het college van Gedeputeerde Staten (GS) besloten.

De rechter had GS opgedragen opnieuw te kijken naar de handhavingsverzoeken, die de actiegroep Mobilisation for the Environment (MOB) bij de provincie had ingediend. De zaken hadden destijds betrekking op handhaving bij bedrijven van PAS-melders en bij bedrijven waar geen aparte vergunning was afgegeven voor beweiden en bemesten. De rechtszaak had destijds betrekking op 29 verzoeken van MOB, waarvan er 9 gingen over PAS-melders.

Het Overijssels college stelt nu dat de vier PAS-melders werken binnen de vergunde rechten en dat er dus geen handhaving nodig is.

Beheer
WP Admin