AkkerbouwOpinie

Opvallende zaken bij het selecteren

Het vreemde groeiseizoen maakt het effect van bemesting extra duidelijk. Er zijn meer doodspuitmiddelen nodig op gescheurd grasland en er lopen veel oude selecteurs in de aardappelen.

Deze zomer maakt duidelijk wat goede bemesting en goede structuur betekenen onder extreem droge omstandigheden. Als selecteur kom ik via AB Oost op veel verschillende percelen en zie even zovele verschillen in bewerking. Dit jaar valt vooral op dat de met digestaat bemeste percelen er zeer florissant bij staan, evenals de percelen waar alleen met vinasse is bemest. In beide gevallen is daarbij de kaligift (300 kilo zuiver) bepalend voor de N- en P-gift. Er is op zulke percelen niet bijbemest uit de zak.
De met digestaat of vinasse bemeste percelen staan doorgaans beter dan de percelen bemest met kunstmest uit de zak. Dat de eerstgenoemde bemesting in opgeloste vorm gegeven wordt, is blijkbaar een groot voordeel.

Nieuwe eis aan grasland scheuren werkt negatief

Wat ik als een gemis zie, is dat grasland pas in het voorjaar mag worden gescheurd. Dit betekent dat de zode pas zijn voedingsstoffen vrijgeeft als de eerste pootaardappelen dood moeten. Hier werkt de zode dus contraproductief waardoor doorgaans meer doodspuitmiddel nodig is dan op percelen waar de stikstof uitgewerkt is.

Veel oude mannen in het veld

Verder viel me in dit selectieseizoen op dat er nogal wat oudere aardappelselecteurs in het veld lopen. Deze ‘soort’ is kennelijk sterk gezien de leeftijd (77 jaar) van de oudste die ik trof. Die krasse knar liep elke dag zeker zes uur in het land met de zak op de nek, samen met zijn beduidend jongere (68 jaar) collega.
Bij deze boer loopt minimaal 100 jaar selectie-ervaring op het veld. Het resultaat is er dan ook naar. Er staan geen bonten meer als zij geweest zijn!

Een overzicht van de kunstmestprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin