AlgemeenNieuws

Opmars groen gas begint in Alkmaar

Amsterdam – Groen gas heeft de toekomst en die toekomst begint in Alkmaar. Daar moet in 2013 een vergasser in bedrijf komen die biomassa omzet in groen gas, dat gemengd kan worden met het aardgas zoals dat in Nederland de huizen binnenkomt.

Nu wordt in Nederland op kleine schaal groen gas gemaakt door vergisting van biomassa, maar het ontwikkelen van een nieuwe techniek van vergassing is nodig om op grote schaal groen gas te kunnen produceren.

Energie Onderzoek Centrum Nederland, energiebedrijf Taqa, energie- en afvalbedrijf HVC en de provincie Noord-Holland investeren in een demonstratievergasser met een vermogen van 12 megawatt. Dat moet in 2017 een vervolg krijgen in een grotere commerciële vergasser met een vermogen van 50 tot 100 megawatt.

Ook minister Maxime Verhagen (ELI) ziet toekomst in groen gas. Het leeuwendeel van de energiesubsidies gaat in zijn nieuwe beleid naar projecten met groen gas, meer dus dan naar windmolens of zonne-energie.

In Nederland wordt nu 30 miljoen kubieke meter aan groen gas geproduceerd. Dat moet in 2014 zijn toegenomen naar 300 miljoen kuub, ofwel voldoende om een stad als Utrecht te voorzien. In 2025 zou zo’n 3 miljard kuub moeten worden geproduceerd, ofwel de behoefte van 1,5 miljoen tot 2 miljoen huishoudens, zegt Ulco Vermeulen van de Gasunie, die tevens voorzitter is van de stichting Groen Gas.

Rond die tijd zou ook de techniek van vergassing zo ver ontwikkeld moeten zijn, dat groen gas zonder subsidie kan.

Nederland is te klein om alle biomassa die nodig is voor de vergroening van ons aardgas, op te brengen. Dat zal moeten komen uit landen als Brazilië, Canada of Rusland. Een systeem met certificaten moet waarborgen dat het gaat om duurzame biomassa.

Bij het opwekken van energie met aardgas komt veel minder van het broeikasgas CO2 vrij dan bij opwekking met kolen. De uitstoot van CO2 kan nog verder teruggedrongen worden naarmate er meer groen gas gemengd wordt in het aardgas.

Beheer
WP Admin