Partner
Jaarlijks registeer je de grond die je in gebruik hebt. RVO gebruikt deze informatie voor de grondgebonden subsidies die akkerbouwers, veehouders of tuinders aanvragen in de Gecombineerde opgave. - Foto: RVO AlgemeenPartner

Opgave en percelen: begin op tijd, met of zonder hulp

Het is weer tijd voor het intekenen van je percelen en het invullen van de Gecombineerde opgave. RVO ging in gesprek met ondernemer Nicole Gijzel-Bil en adviseur Arjan de Jong. “Begin op tijd en lees alle vragen goed door.”

Als agrarisch ondernemer registreer je jaarlijks de grond die je in gebruik hebt. Denk aan: oppervlakte, ligging en de gewassen op de percelen. RVO gebruikt deze informatie voor de grondgebonden subsidies die akkerbouwers, veehouders of tuinders aanvragen in de Gecombineerde opgave. In Mijn percelen tekent en wijzigt de agrarisch ondernemer de landbouwgrond en alle landschapselementen die bij de grond horen.

Aandachtspunten bij intekenen percelen

Nicole Gijzel-Bil, akkerbouwer in Kerkwerve, vertelt: “Al jaren doe ik dit zelf. Het systeem van RVO denkt goed mee, dat is de laatste jaren sterk verbeterd. Er zijn wel een aantal aandachtspunten. De moeilijkheid zit vooral in het samenvoegen en splitsen van percelen in de juiste volgorde. Het is vooral een kwestie van er voor gaan zitten en alles goed lezen.”

Wat heeft u nodig voor de Gecombineerde opgave?

Nadat ondernemers de percelen hebben bijgewerkt vullen ze de Geombineerde opgave in. Op de website van RVO staat alle informatie die je nodig hebt voor het indienen van de Gecombineerde opgave. Maak je gebruik van de juiste internetbrowser? Google Chrome, Mozilla Firefox of Microsoft Edge ondersteunen de Gecombineerde opgave. En heb je het juiste e-herkenningsniveau om de opgave te ondertekenen? Op de pagina Gecombineerde opgave voorbereiden staan deze en andere punten om je verder op weg te helpen.

Nicole Gijzel-Bil is akkerbouwer in Kerkwerve. Intekenen van de percelen doet ze al jaren zelf. "De moeilijkheid zit vooral in het samenvoegen en splitsen van percelen in de juiste volgorde", zegt Nicole. - Foto: RVO
Nicole Gijzel-Bil is akkerbouwer in Kerkwerve. Intekenen van de percelen doet ze al jaren zelf. “De moeilijkheid zit vooral in het samenvoegen en splitsen van percelen in de juiste volgorde”, zegt Nicole. – Foto: RVO

Ontzorgen van de ondernemer

Sommige ondernemers kiezen ervoor een adviseur in te schakelen. Arjan de Jong is bedrijfskundig adviseur bij Alfa accountants. Jaarlijks vult Alfa accountants voor zo’n 1500 klanten de Gecombineerde opgave in. “De Gecombineerde opgave is een totale inventarisatie van het bedrijf. Een deel van onze klanten ontzorgen wij volledig in het proces. Een ander deel vult zelf de Gecombineerde opgave in, dan doen wij een nacontrole.”

Volgens Arjan hebben ondernemers te maken met regels die steeds moeilijker worden. “Ondernemers willen niet onnodig subsidies mislopen of kortingen en boetes opgelegd krijgen. Daarom schakelen zij steeds vaker een adviseur met kennis en ervaring in, die helpt bij het juist en volledig invullen van de opgave.”

Interactieve video

RVO biedt op verschillende manieren hulp aan ondernemers, dit stappenplan helpt ondernemers. Maar RVO biedt meer. Ondernemers kunnen telefonisch of via de vernieuwde live chat contact opnemen. RVO kan ook hulp bieden op afstand. Om het de ondernemers nog makkelijker te maken heeft RVO een Interactieve instructievideo ontwikkeld. Die helpt u stap voor stap door de opgave.

Begin op tijd!

Arjan adviseert ondernemers die de Gecombineerde opgave zelf invullen om alle vragen kritisch te doorlopen en de betalingsrechten te benutten. Nicole geeft als tip mee: begin op tijd. “Als je op tijd begint, heb je ook nog ruimte om het een en ander uit te zoeken en met RVO te bellen bij vragen.”

Beheer
WP Admin