VarkensNieuws

Ontheffing vierdageneis knelgevallen

Den Haag – Staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma is bereid knelgevallen ontheffing te verlenen voor de vierdageneis voor drachtige zeugen. De ontheffing is voor maximaal een jaar. Dat schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer.

Na een oproep van belangenbehartigers NVV en LTO eind vorig jaar hebben zich 346 bedrijven gemeld die problemen hebben met de vierdageneis. Dat is 15 procent van alle bedrijven met zeugen. Bedrijven die problemen hebben en begeleiding willen, krijgen een controle door Wageningen UR. Na het bedrijfsbezoek wordt een rapport gemaakt met een analyse van de gevonden problemen, mogelijk onderbouwd met technische resultaten en aanbevelingen voor verbeteringen.

Op basis van de feiten in het rapport kan een bedrijf maximaal een jaar in aanmerking komen voor vrijstelling van de vierdageneis. In dat jaar heeft de varkenshouder de tijd om de bedrijfsvoering of stalinrichting zodanig aan te passen dat de problemen met groepshuisvesting in de vroege dracht zijn verholpen. De kosten voor de aanpassingen en eventuele advisering zijn voor rekening van de varkenshouder.

De controle van de bedrijven zal een jaar in beslag nemen. LTO en NVV worden betrokken bij het toetsen van de technische cijfers van de knelgevallen. Per bedrijf komt een rapport.