Er is sprake van een verbetering van de de droogtesituatie in Nederland. - Foto: Canva AlgemeenNieuws

Ondanks neerslag nog steeds onttrekkingsverboden

Veel onttrekkingsverboden zijn opgeheven na de neerslag van de afgelopen weken. In 8 waterschapgebieden gelden nog beregeningsverboden.

Door de warme en vooral droge zomer werd er in de helft van de waterschapgebieden onttrekkingsverboden opgelegd. Maar nog niet overal is de droogte voorbij.

Waterschappen nog wel voorzichtig

In augustus hadden 11 van de 22 waterschapgebieden een beregeningsverbod. Dit om de watertekorten niet verder te laten oplopen. Nu is in 8 van deze gebieden het verbod nog van kracht. In deze gebieden viel al wel veel neerslag, maar nog niet genoeg om het verbod in zijn geheel op te heffen. Op sommige plaatsen is het wel toegestaan om met een vergunning te beregenen.
Waterschappen met gebieden waar geen verbod meer geldt vragen wel om te letten op het watergebruik.

Nog steeds droogte ondanks neerslag

Er is sprake van een verbetering van de de droogtesituatie in Nederland. Dit komt door de neerslag die onlangs viel, de watervraag die steeds meer afneemt en de temperaturen die naar beneden gaan. De waterbeheerders gaan in stapjes terug naar het normale beheer. Maatregelen om bijvoorbeeld verzilting of blauwalg tegen te gaan gelden nog. Daarnaast is het neerslagtekort in 2022 nog altijd 286 millimeter in Nederland.

Foto: 2
Beheer
WP Admin