Foto: Hans Prinsen AlgemeenNieuws

Omgevingswet gaat pas in 2021 in

De Omgevingswet – die de Wet natuurbescherming moet vervangen – is definitief uitgesteld en treedt pas 1 januari 2021 in werking.

Dat heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu dinsdag 10 oktober bekendgemaakt. Voor de zomer kondigde demissionair minister Schultz van Haegen al aan dat zij de planning van de Omgevingswet opnieuw onder de loep zou nemen.

Volgens het ministerie is er meer tijd nodig om de wetgeving zorgvuldig te kunnen afronden. Het gaat om een grote ‘wetgevingsoperatie’ met verschillende onderdelen die gelijktijdig worden ontworpen. Met een herziening van het omgevingsrecht wil het kabinet dit stelsel eenvoudiger en beter maken voor bedrijven, burgers en overheden.

Kritiek LTO en FPG op Omgevingswet

Dit voorjaar hadden LTO en FPG (Federatie Particulier Grondbezit) al flinke kritiek op de plannen voor de Omgevingswet. Beide organisaties vreesden dat voor het Nationaal Natuurnetwerk (voorheen Ecologische Hoofdstructuur) normen zouden gaan gelden die al worden toegepast op Natura 2000-gebieden. Concreet: bedrijven die willen uitbreiden, moeten eventuele natuurcompensatie vooraf al geregeld hebben. Dat zou veel tijd (lees: jaren) kosten.

Beheer
WP Admin