Foto: Ronald Hissink VarkensNieuws

NVWA beboet voorlopig niet op varkenstransporten

De NVWA past het beleid voor dieren met een bemerking, zogenaamde oranje dieren, per 1 maart 2022 aan.

De afgelopen maanden verliepen de varkenstransporten moeizaam. De NVWA beboette door nieuwe transportregels vaker op het vervoer van varkens met een bemerking. Overleg tussen de sectorpartijen, NVWA en het ministerie van LNV hebben afgelopen vrijdag geleid tot een acceptabele oplossing.

Nieuwe beleid gaat op 1 maart in

De NVWA zal het beleid voor dieren met een bemerking, zogenaamde oranje dieren, aanpassen. Dit beleid gaat op 1 maart 2022 in en niet op 1 januari zoals tot nu toe werd gecommuniceerd. Tot 1 maart deelt de NVWA ook geen boetes meer uit voor oranje dieren. Wel worden er waarschuwingen gegeven, deze waarschuwingen hebben verder geen consequenties.

Meld onduidelijke gevallen

De POV roept varkenshouders op oranje dieren te laten transporteren en dieren niet onnodig te laten euthanaseren. Verder worden varkenshouders opgeroepen onduidelijke gevallen, transportwaardige varkens die toch achterblijven, te melden, samen met de naam van de transporteur en foto’s van de betreffende dieren.

Beheer
WP Admin