VarkensNieuws

NVV wint zaak om Aujeszky-gelden

Den Haag – De Sociaal Economische Raad (SER) beraadt zich over de uitspraak van de Haagse rechtbank in de zaak tussen NVV en SER over de Aujeszkygelden.

Hoger beroep tegen de uitspraak is één van de mogelijkheden. Volgens de uitspraak van de Haagse rechtbank moet de SER de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) ruim €11 miljoen uitbetalen aan wettelijke rente in de Aujeszky-procedure. Het bedrag komt bovenop de €16,1 miljoen die de SER in maart 2013 al aan de NVV uitkeerde. NVV-voorzitter Ingrid Jansen is verheugd over de uitspraak en spreekt over gerechtigheid voor de leden en de oud-leden van de vakbond.

De €16,1 miljoen die de SER eerder uitkeerde, is compensatie voor de geleden schade tijdens de periode 1993-1998, toen varkenshouders via een Landbouwschapsverordening werden verplicht om tegen vooraf vastgestelde tarieven hun dieren te enten tegen de ziekte van Aujeszky. De NVV kwam tegen deze gedwongen nering in verzet. Na een lange weg van gerechtelijke procedures haalde de NVV zijn gelijk en keerde de SER het geld vorig jaar uit aan de vakbond.

Er was echter een meningsverschil tussen SER en NVV over hoe de rente was berekend. De SER berekende rente vanaf 2003 en stelde dat dit was uitonderhandeld tijdens de procedures; de NVV was het daar niet mee eens en stelde dat er nooit is onderhandeld over de ingangsdatum van de rente. De NVV stele zich op het standpunt dat de rente moest worden berekend vanaf het ontstaan van de schade in 1993. Het meningsverschil leidde weer tot een rechtsgang, waarin de Haagse rechtbank zich nu in het voordeel van de vakbond heeft uitgesproken.

Eric Douma, LTO-Noord voorzitter varkenshouderij wil inhoudelijk niet zo veel zeggen over de zaak. “De NVV heeft de zaak aangevochten en is in het gelijk gesteld. dat hebben ze goed gedaan. Zo werkt het in Nederland.” Hij is niet bang dat de samenwerking van LTO en NVV binnen het Verenigd Varkenshouderij Platform en de Producentenorganisatie Varkenshouderij onder druk komt. “Het is voor ons een zaak uit het verleden waar onze voorgangers bij betrokken waren. Wij zijn later ingestapt en we laten onze huidige samenwerking daar niet door beïnvloeden.”

Beheer
WP Admin