Foto: Sytze Bakker AkkerbouwFoto

Nu groenbemester zaaien of wachten op regen

Vroege gewassen en bloembollen zijn onder ideale omstandigheden geoogst. De meeste wintertarwe is van het land. De volgende stap is het bemesten en lostrekken van de percelen. De vraag die telers zichzelf stellen is: zaaien we nu een groenbemester of wachten we op regen?

Het ziet er nu al strak uit. Het plan is om het perceel nog te rollen en eventueel te gaan beregenen om de groenbemester aan de gang te helpen.

Met een strooibreedte van 9 meter en met behulp van gps kunnen tussenliggende banen simpel meegenomen worden, zodat alles elkaar overlapt voor een goede verdeling.

Bij Nagele bemest landbouwbedrijf Gebroeders De Zeeuw een tarwestoppel met 22 ton per hectare vaste geitenmest. De mest is geruild voor het stro dat van het perceel kwam. De Zeeuw strooit met een eigen MS 140 universeel breedstrooier.

Het is niet moeilijk te raden dat hier vorig jaar witlof stond. Of na het zaaien beregend gaat worden, is nog niet besloten.

Het perceel is 10 jaar geleden gediepploegd, maar er zat nog een zwaar stukje in. Dat deel hebben ze nu laten mengspitten op 90 centimeter diepte. De mest is goed zichtbaar op de bewerkte grond.

Bosscher zaait met een Tulip Polymat 402-32F Rotorkopeg met daarachter een packerrol en een zaaimachine met getande schijfkouters die het zaad mooi in de grond brengt.

Edwin Bosscher zaait nu 7,5 hectare met een GLB-mengsel. Dit bestaat uit een resistente bladrammenas gemengd met vlas.

Koekoek heeft naast de drijfmest ook zelf nog 20 ton vaste mest per hectare op het perceel gereden. Het betreft hier rundvee stalmest van jongvee. De mest is een keer omgezet in de hoop en heeft daardoor een mooie structuur.

Overdag was het probleem slangbreuk bij de koppelingen door de hoge temperatuur. Nu is het mooi koel om te werken. Dat geldt ook voor de chauffeurs die de mest aanvoeren.

Maatschap Koekoek in Bant bemest de stoppel met ruim 45 kubieke meter rundveedrijfmest per hectare. Vanwege de extreem hoge temperaturen werkte loonbedrijf Aarnink & Ooms alleen van de late avond tot rond een uur of 10 de volgende ochtend met de sleepslang.

Deze mestsoort laat zich mooi strooien. De bedoeling was om er bladrammenas in te zaaien maar dit is uitgesteld vanwege de droogte. En een veel gehoorde uitspraak is: We wachten op regen.

Combinatie Bouma Holtslag V.O.F. uit Rutten liet vorige week op 4,75 hectare tulpenland 25 ton championmest per hectare uitrijden door loonbedrijf Van Dun. - Foto's: Sytze Bakker

Er wordt een mengsel van bladrammenas, facelia en klaver met een hoeveelheid van 25 kilo per hectare gezaaid. De kleur van het zaad (inzet) geeft aan dat het moeilijk terug te vinden is in de droge grond.

Na het zaaien rijdt Aarnink & Ooms 35 kubieke meter digestaat per hectare over het perceel.

Er bestond twijfel om de groenbemester te zaaien, maar er is besloten om toch maar te beginnen. Gezien het stof is het erg droog. De bewerking bestaat uit ganzevoeten, schijveneg en zaaischijven.

Beheer
WP Admin