PluimveeNieuws

NOP: sector betrekken bij besluitvorming AI

Zwolle – NOP/LTO vakgroep pluimveehouderij wil dat de pluimveesector bij toekomstige vogelgriepuitbraken meer betrokken wordt bij de besluitvorming. Ook wil de vakgroep dat de aanwezige kennis in de sector wordt benut, bijvoorbeeld bij een indeling van regio’s, indien dat noodzakelijk is.

Dit zegt LTO-beleidsmedewerker Ernest Bokkers namens de NOP/LTO-vakgroep in een eerste reactie op het evaluatierapport van onderzoeksbureau Berenschot over de aanpak van de vogelgriepuitbraken in november 2014.

Net als pluimveehoudersvakbond NVP is NOP/LTO blij dat dat dit rapport er eindelijk is. Vorige week heeft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken het aangeboden aan de Tweede Kamer. “We hebben er lang op moeten wachten”, zegt Bokkers.

Gerichte verbeterpunten aanpakken

Vanuit Oslo laat NOP-voorzitter Eric Hubers, deelnemer van de Nordic Poultry Conference 2015, in een korte reactie weten dat in het Berenschot-rapport zoals verwacht weinig nieuws naar voren komt. Zijn organisatie gaat nu de belangrijke punten en vervolgacties in kaart brengen. LTO/NOP wil op korte termijn als pluimveesector met het ministerie van EZ om tafel om gerichte verbeterpunten van de vogelgriepbestrijding aan te pakken.

Flexibele inzet van de mogelijkheid om pluimvee in risicovolle perioden binnen te houden, met name gedurende de vogeltrek, is zo’n verbeterpunt. NOP/LTO zal hierop aandringen bij het ministerie.

Verdere kennisontwikkeling nodig

Daarnaast vindt LTO/NOP dat verdere kennisontwikkeling noodzakelijk is om risico’s op AI te verkleinen en meer grip te krijgen op de introductiekans van het griepvirus. De sector heeft al een begin gemaakt door het ontwikkelen van de hygiënescan en het opnemen van de scan in IKB. Pluimveehouders moeten de scan één keer per jaar invullen; het moet ze bewuster maken van de hygiënestatus van hun bedrijf en de veterinaire risico’s. Ook moet het ze zo nodig attenderen op het nemen van maatregelen.