Foto: René den Engelsman AlgemeenNieuws

Noorderzijlvest krijgt nieuwe waterschapsverordening

Verordening vervangt de zogenoemde keur en bevat minder regels.

Waterschap Noorderzijlvest is bezig met een nieuwe waterschapsverordening. Dat is de opvolger van de oude keur uit 2009. Het waterschap bereidt zich hiermee voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Een keur is een verordening met de regels die een waterschap hanteert bij de bescherming van waterkeringen, watergangen en bijbehorende bouwwerken, zoals dammen, gemalen en stuwen.

Minder vergunningen

De nieuwe verordening zal veel minder regels bevatten. Volgens Noorderzijlvest zal onder de nieuwe verordening 80% minder vergunningen te verlenen zijn. Zorgplicht is het nieuwe trefwoord bij het waterschap. Soms is een melding nodig en in een aantal gevallen zal het nodig zijn om een vergunning aan te vragen.

Het waterschap streeft ernaar om de nieuwe verordening eind 2020 voor te leggen aan het algemeen bestuur ter goedkeuring. Als dat lukt kan de verordening vanaf begin 2021 in werking treden. Dat zal gebeuren onder de naam ‘keur 2021’. De term waterschapsverordening geldt pas nadat de Omgevingswet in werking treedt. Dat is nu gepland voor 1 januari 2022.

Beheer
WP Admin