Foto: Hans Banus AlgemeenNieuws

Noorden vraagt € 10-15 miljoen voor natuurinclusief

De noordelijke provincies hebben jaarlijks € 10 tot € 15 miljoen nodig om koploper te worden in duurzame landbouw.

Koploper worden in een duurzaam platteland is het doel van de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Naast de financiële bijdrage vragen de 3 provincies het Rijk om zich in te zetten voor een aanpassingen van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en experimenteerruimte in wet- en regelgeving.

Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw gepresenteerd

Op 16 juli presenteerden de provincies de zogenoemde Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw. Met dit voorstel doen de provincies een beroep op het Rijk om samen op te trekken bij de verandering naar een duurzame landbouw. Later wordt het rapport aangeboden aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Balans landbouw, natuur en landschap belangrijkst

De pijlers liggen vooral op een natuurinclusief platteland. De provincies zeggen te beseffen dat een structurele verandering in de landbouw noodzakelijk is. In de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw wordt de balans tussen landbouw, natuur- en landschapskwaliteit de grootste opgave genoemd.

‘We stappen op een rijdende trein’, zo is te lezen in de regiodeal. Betekende dat er al veel initiatieven zijn in Noord-Nederland op het gebied van duurzame landbouw, het doel is bestaande ontwikkelingen te ondersteunen en te versnellen. Daarmee willen de provincies een proefgebied worden dat voor Europa van betekenis is.

Beheer
WP Admin