Foto: ANP AlgemeenNieuws

Noord-Holland vergoedt schade vogels en konijnen

Provincie Noord-Holland gaat tijdelijk de schade aan landbouwgewassen vergoeden die wordt veroorzaakt door zwarte kraai, houtduif, kauw, konijn en spreeuw.

Er is voor deze soorten momenteel geen geldend faunabeheerplan, waardoor het niet is toegestaan deze soorten te schieten.

De provincie heeft hiertoe besloten omdat het anders te lang gaat duren voordat er duidelijkheid is. Er wordt nog gewerkt aan een goedgekeurd Faunabeheerplan. In het beheerplan zullen de voorwaarden staan waaronder het mogelijk is deze dieren te schieten.

Procedure faunabeheerplan

Het Faunabeheerplan Algemene Soorten wordt opgesteld door de Faunabeheereenheid Noord-Holland. Uiterlijk op 5 april zal het beheerplan aan de provincie gestuurd worden. De provincie heeft dan nog minimaal vijf weken nodig om het plan aan de wet Natuurbescherming en de provinciale verordeningen en beleidsregels te toetsen, af te stemmen met de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord en een advies voor het college van Gedeputeerde Staten op te stellen.

Pas na de formele vaststelling van het Faunabeheerplan Algemene Soorten door Gedeputeerde Staten kan weer gebruik worden gemaakt van de landelijke vrijstelling. Tot die tijd vergoedt de provincie een tegemoetkoming in de schade aan landbouwgewassen door genoemde dieren.

Beheer
WP Admin