Foto: Herbert Wiggerman AlgemeenNieuws

Noord-Holland start consultatie bodemdaling

Provincie Noord-Holland start met een consultatie over de bodemdaling in veenweidegebieden.

De provincie gaat met boeren, belangenorganisaties, gemeenten en waterschappen in gesprek om te horen wat hun wensen, inbreng en randvoorwaarden zijn om de bodemdaling te remmen, stoppen en zo mogelijk te herstellen. Oud-landbouwminister Cees Veerman gaat de consultatie begeleiden.

Consultatie voor zomer 2019 afronden

Eind vorig jaar deed de provincie uitspraken over een op te stellen programma bodemdaling dat in 2020 moet starten. Boeren vonden dat de notitie veel te rigide wijst in de richting van het onder water zetten van landbouwgrond om de bodemdaling tegen te gaan. Noord-Holland gaf aan in gesprek te willen gaan met boeren. De consultatie moet voor de zomer van 2019 afgerond zijn.

Beheer
WP Admin