Foto: Ronald Hissink AlgemeenNieuws

Nog geen zicht op nieuwe crisisgelden vanuit EU

Extra Europees geld vanwege de crisis in de veehouderij lijkt er niet te komen. Het ziet er niet naar uit dat de Europese Commissie snel extra geld zal uittrekken om de crisis in de veehouderij aan te pakken.

“Nieuwe EU-middelen toezeggen zonder dat de vorige benut zijn, is volgens de Europese Commissie niet logisch”, schrijft staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Van de €420 miljoen aan crisisgeld is tot nu toe €251 miljoen besteed door de lidstaten. 89% van het budget ging naar de melkveehouderij, 10% naar de varkenssector en 2% naar de rundvleessector.

Nieuwe crisisreserve benutten nog geen optie

De crisisreserve kan pas aangesproken worden als alle andere financieringsmogelijkheden zijn uitgeput. De Commissie zegt dat er nog geen duidelijkheid is over de onbenutte middelen op de begroting, waardoor het gebruik van een nieuwe crisisreserve tot op heden geen optie is.

Roep om meer actie voor melkveehouderij en varkenshouderij

Diverse lidstaten vinden dat er de Europese Commissie (EC) meer actie moet ondernemen om de melkveehouderij en de varkenssector te ondersteunen. Duitsland, Frankrijk en Polen willen ondernemers ondersteunen als ze vrijwillig de productie beperken. De Europese Commissie wil vasthouden aan het afgesproken marktbeleid binnen het GLB en vindt dat de principes van de interne markt gerespecteerd moeten worden. “Om de moeilijke marktsituatie blijvend te stabiliseren, is herstel van de balans tussen aanbod en vraag nodig. Dit sluit aan bij het Nederlandse standpunt”, aldus Van Dam.

Duitsland, Frankrijk en Polen willen ondernemers ondersteunen als ze vrijwillig de productie beperken. De Europese Commissie wil vasthouden aan het afgesproken marktbeleid binnen het GLB.

Frans voorstel ‘niet effectief’

Een voorstel van Frankrijk om via de Europese Investeringsbank krediet te verstrekken voor export van agroproducten is volgens de EC en de Europese Investeringsbank niet effectief. Het is in strijd met de regelgeving en de EIB mag ook geen korte financiering verstrekken. Frankrijk wilde met dit middel de export naar nieuwe markten stimuleren.

De Europese landbouwministers komen volgende week bijeen voor de landbouwraadsvergadering.