Uien in bewaring. - Foto: Koos Groenewold AkkerbouwNieuws

Nog geen beslissing over toelating MH in uien

De experts uit de EU-lidstaten hebben op de technische vergadering op 6 en 7 december geen beslissing genomen over de toelating van de werkzame stof maleïne hydrazide (MH) voor kiemremmingsmiddelen.

“De meeste landen (waaronder Nederland) hadden nog geen mening over het al dan niet verder toelaten van MH”, schrijft nieuwswebsite Akkerwijzer. Volgens een woordvoerder van de Europese Commissie hadden slechts twee experts een positie namens de lidstaat ingenomen, maar hij gaf verder geen uitleg. In maart is een volgende bijeenkomst gepland, dat is een politieke vergadering. Naar verwachting komt daar wel een beslissing uit.

Procedure voor herregistratie uienkiemremmer MH

De EU-toelating van kiemremmer MH eindigt voorlopig op 31 oktober 2017; er loopt een procedure voor herregistratie. Door twee technische vragen van voedselveiligheidsautoriteit Esfa is deze herregistratie niet vanzelfsprekend. De procedure voorziet niet in tijd om de vragen goed te beantwoorden, iets wat door onder meer de toelatingshouders dient te gebeuren.

Uienketen schrok enorm

De uienketen schrok enorm van dit nieuws. Het einde van MH betekent namelijk het einde van de export van bewaaruien, precies het specialisme van de Nederlandse uiensector.

Een overzicht van de prijzen voor uien vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin