Koeien die meer produceren dan 10.624 kilo melk per jaar houden nog een jaar de excretienormen van genoemde productie. - Foto: Mark Pasveer RundveeNieuws

Nog één jaar uitstel aanpassing excretienormen melkvee

De doorvoering van het voorgestelde verfijnde systeem van stikstof- en fosfaatexcretienormen voor melkvee wordt in elk geval nog een jaar uitgesteld.

Dat blijkt uit de Kamerbrief van Carola Schouten, demissionair minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van 24 december.

Al eerder is geadviseerd om de forfaitaire excretienormen van stikstof en fosfaat te actualiseren en uit te breiden van de huidige productieklassen van 5.624 tot 10.624 naar 3.000 tot 13.000 kilo melk per dier per jaar. Dat advies kwam van de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM).

Aanvullende update volgt

Schouten schrijft: “In het advies is echter nog niet meegenomen de door het Centraal Veevoeder Bureau (CVB) aangekondigde aanpassing van voederbehoeftenormen voor melkvee en voederwaarden van voedingsmiddelen, die waarschijnlijk begin 2022 gepubliceerd worden. De CDM adviseert om na die publicatie een aanvullende update van de nu geadviseerde excretienormen uit te voeren, welke dan meegenomen kan worden bij de actualisering per 1 januari 2023.”

Het betekent dat melkveebedrijven met een hogere melkproductie dan 10.624 kilo melk per koe, in 2022 de forfaitaire excretie van het laatst genoemde niveau mogen gebruiken.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier.

Reacties

  1. @ armer, nee niet juist. Het is geproduceerde melk per jaar. Dus geleverde melk met alle melk er bij die om wat voor reden dan ook thuis gehouden…

Beheer
WP Admin