De stijging komt vooral door een hogere excretie in de melkveehouderij en de overige diersoorten (waaronder vleesvee en geiten). - Foto: Ruud Ploeg AlgemeenNieuws

Meer stikstof- en fosfaatexcretie in derde kwartaal

De stikstof- en fosfaatexcretie in dierlijke mest is in het derde kwartaal van 2021 zeer licht gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal, maar nog altijd lager dan in het derde kwartaal van 2020.

Dat blijkt uit de kwartaalmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De stikstofexcretie was in het derde kwartaal 482,5 miljoen kilo, ten opzichte van 481,5 in het tweede kwartaal. Dat is 4% onder het plafond van 504,4 miljoen kilo dat door de Europese Unie is vastgesteld.

Hogere excretie in melkveehouderij

De stijging komt vooral door een hogere excretie in de melkveehouderij en de overige diersoorten (waaronder vleesvee en geiten). De stikstofexcretie in de varkenshouderij daalde juist. De stikstofuitstoot van de melkveehouderij ligt met 284,5 miljoen kilo boven het sectorale plafond van 281,8 miljoen kilo.Dat komt onder andere door een iets hoger stikstofgehalte in het mengvoer en een lichte toename van jongvee, terwijl het aantal melkkoeien nagenoeg gelijk bleef. In het derde kwartaal van 2020 was de stikstofexcretie van melkvee 287,0 miljoen kilo.

Tekst gaat door onder de tabel

Schouten: ruweiwitgehalte in voer verlagen

Demissionair minister Carola Schouten roept de melkveehouderij op om serieus werk te gaan maken van de stikstofexcretie door het ruweiwitgehalte in het voer te verlagen, zoals ze met de sector heeft afgesproken. Schouten wijst erop dat dit het derde kwartaal op rij is dat de stikstofexcretie van de melkveehouderij boven het plafond zit.

Fosfaatuitstoot

De fosfaatuitstoot kwam met 149,5 miljoen kilo 14% onder het plafond van 172,9 miljoen kilo uit. De fosfaatuitstoot van zowel de melkveehouderij, pluimveehouderij als de sector ‘overig’ nam licht toe, terwijl de uitstoot vanuit de varkenshouderij licht daalde.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier.

Beheer
WP Admin