Nijpels: alle overschotsmest naar verwerking - Foto: William Hoogteyling AlgemeenNieuws

Nijpels: alle overschotsmest naar verwerking

Er mag in de toekomst geen onbewerkte mest meer afgevoerd worden van veebedrijven naar andere vee- en akkerbouwbedrijven. Alle overschotsmest moet verwerkt worden.

Dat staat in het plan van de commissie-Nijpels over de versnelling van de verduurzaming in de veehouderij. De verplichte verwerking van de mest moet de mestverwerking verder aanjagen en mest tot waarde brengen, zegt Ed Nijpels.

“Het vraagt een nieuwe manier van denken. Mest moet net als vlees, melk en eieren een waardeproduct van de veehouderij worden”, zegt Ruud Huirne, die namens de Rabobank in de commissie zat.

Nationale regisseur voor verduurzamen

Nijpels wil het verduurzamen van de veehouderij versnellen door een nationale regisseur aan te stellen voor het verduurzamen. Daaronder moeten 4 regiegroepen komen: voor de melkveehouderij, varkenshouderij (commissie-Rosenthal), kalverhouderij en pluimveehouderij. Zij moeten een concreet doel neerzetten met cijfers over waar de sector naar toe moet. Vervolgens moet hier ook een duidelijke planning op gemaakt worden en aangewezen worden wie verantwoordelijk is. Jaarlijks moet geëvalueerd worden of de doelen bereikt zijn. Nijpels benadrukt hierbij dat in de regiegroepen de sector, de overheid en de banken vertegenwoordigd moeten zijn.

Geld alleen voor voorlopers

Om de verduurzaming verder te stimuleren worden alleen de bedrijven die voorlopen op het gebied van duurzaamheid ondersteund met subsidies en fiscaal voordeel. Ook krijgen ze meer experimenteerruimte in de regelgeving en krijgen ze voorrang bij het verdelen van dierrechten of fosfaatrechten of bij de toekenning van vergunningen bij bedrijfsuitbreiding. Een team van experts stelt vast aan welke criteria deze koplopers moeten voldoen. Deze worden jaarlijks bijgewerkt.

Nijpels en Huirne verwachten dat deze aanjagersrol de andere bedrijven stimuleert om ook te investeren in duurzaamheid, zodat ze ook kunnen aanhaken bij deze 30% koplopers. “Maar er zullen ook bedrijven zijn die niet willen of niet kunnen. Het is niet de taak van de overheid om deze bedrijven te ondersteunen. We moeten duidelijk de keuze maken voor duurzaamheid”, vindt Nijpels.

Hij benadrukt dat er voor het verduurzamen van de sector ook geld op tafel moet komen. Ook is ondersteuning vanuit de verwerkende industrie en de retail noodzakelijk. Nijpels pleit ervoor dat al het vlees in de Nederlandse schappen – ook in verwerkte producten – duurzaam moet zijn. Dat heeft ook consequenties voor de prijs voor de consument.

Van Dam positief over breed gedragen plan

Nijpels heeft zijn plan over het sneller verduurzamen van de veehouderij aangeboden aan staatssecretaris Martijn van Dam. Die reageert positief, vooral omdat het plan breed gedragen wordt door de sector. Van Dam is het eens dat de regierol voor verduurzaming versterkt moet worden. De bewindsman benadrukt dat betrokkenheid van de keten en de retail essentieel is. Hij wil zich hiervoor inzetten. “Anders krijgen we opnieuw de Boer Betaalt Alles”, aldus Van Dam.