Foto's: Herbert Wiggerman RundveeFoto

Nieuwe arbeidsefficiënte stal bevalt goed

Willem van Eck (53) heeft samen met zijn vrouw Marion (55) en zoon Arie (19) een maatschap met 110 melkkoeien en 60 stuks jongvee. Ze werken nu een jaar in hun nieuwe melkveestal en zijn tevreden over het arbeidsgemak en koecomfort. Op 24 en 25 september houden ze open dag.

Willem van Eck, zijn vrouw Marion en zoon Arie. Op de achtergrond een luchtfoto van het melkveebedrijf van Van Eck in Everdingen (U.) met links de nieuwe stal.

De nieuwe melkveestal met 140 koeplaatsen is direct tegen de bestaande stal (uit 1994) aan gebouwd en voldoet aan de Maatlat Duurzame Veehouderij.

De overgang van de nieuwe stal (rechts) en de voormalige melkveestal (links), die nu volledig nieuw is ingericht voor jongvee en droge koeien.

De opfokkalveren van 2 tot 6 maanden zijn gehuisvest in een strohok in de stal van 1994.

De heringerichte stal uit 1994 met links ruimte voor jongvee van 6 tot 12 maanden oud en rechts de droge koeien.

Voor arbeidsgemak is gekozen voor 2 Lely A5-melkrobots.

En voor een Lely Discovery-mestrobot, die de emissiearme Ecovloer schoon houdt.

De Juno-voeraanschuifrobot bespaart ook arbeid en verhoogt de voeropname van de koeien.

De melkkoeien gaan via de melkrobot door een Grazeway-weidepoort naar buiten. Hierdoor gaan de koeien met ‘melkpermissie’ altijd gemolken naar de wei.

In de voergang is een oversteekplaats met slagbomen en Eco-roostervloer gerealiseerd. Via deze oversteek lopen de koeien van de melkrobot naar buiten.

De Lely Cowlocator signaleert waar de koeien zich bevinden in de stal. Familie Van Eck verwacht dat deze sensor in de toekomst ook sturingsinformatie over het gedrag van de koe inzichtelijk maakt.

De vaste behandelruimte voor droogzetten en klauwverzorging in de nieuwe stal. Vanuit de melkrobot en de separatieruimte worden te behandelen koeien hier naartoe gestuurd.

De voergang van de nieuwe stal, ruim bemeten net als alle looppaden in de stal.

Om het voer fris te houden, is de voerstrook voor het voerhek voorzien van vloercoating. Een strak geheel.

Met oog voor detail en een opgeruimd geheel is een privé parkeerplaats voor handgereedschappen gemaakt.

De koeien liggen in diepstrooiselboxen met biobedding, want dat verhoogt het ligcomfort.

Zowel de nieuwe stal als de heringerichte stal voor jongvee en droge koeien is ingericht met boxen van Spinder. De gegolfde schoftboom is ook comfortabel voor de koeien.

Een sensor in de halsband van de koeien registreert 24/7 de koegedragingen.

In het kantoor van de stal raadpleegt Arie van Eck de activiteit, vreet- en herkauwgedragsmonitoring van de koeien met het Lely Time For Cows (T4C) programma.

De familie Van Eck houdt open dag op vrijdag 24 september van 10 tot 16 uur voor collega-veehouders en op zaterdag 25 september voor burgers. Willem, Marion en Arie heten u van harte welkom. Adres: Graaf Huibertlaan 13 in Everdingen.

Reacties

  1. Zij liever dan ik…………..slaaf van lely. Hier in de buurt zijn er ook veel 40 ers mee begonen, aantal jaren gedraaid, toen uit “weelde”gestopt. en in loondienst gegaan. Toen verdienden ze met de helft aan werken wel een inkomen.

Beheer
WP Admin