Foto: Reina de Vries AlgemeenNieuws

Nieuw onderzoek toont aan: Roundup veroorzaakt geen kanker

Een nieuwe, onafhankelijke studie toont aan dat het gewasbeschermingsmiddel glyfosaat geen kanker veroorzaakt.

De studie is uitgevoerd onder bijna 45.000 boeren die glyfosaat gebruiken in de Verenigde Staten. De boeren werden voor het onderzoek 24 jaar gevolgd.

Geen significant bewijs

Onder de deelnemers van het onderzoek die glyfosaat gebruikten, 44.932 boeren, kregen 5.779 personen een vorm van kanker in de onderzoeksperiode. Deze groep gebruikte gemiddeld bijna 39 dagen in hun leven glyfosaat.

Het onderzoek is gepubliceerd in het Journal of the National Cancer Institute. De resultaten laten geen statistisch significant verband zien tussen het gebruik van glyfosaat en elke vorm van kanker. Er was een kleine aanwijzing dat er een verhoogd risico is op een vorm van leukemie bij de groep die vaak blootgesteld wordt aan glyfosaat. Daar was echter geen statistisch significant bewijs voor.

WHO: mogelijk kankerverwekkend

Uit eerder onderzoek in 2015 van het internationaal agentschap voor kankeronderzoek (IARC) van wereldgezondheidsorganisatie WHO werd geconcludeerd dat glyfosaat mogelijk kankerverwekkend is bij mensen. Dit werd gebaseerd op een positief verband dat in studies was gevonden tussen glyfosaat en non-Hodgkin lymfeklierkanker. Het nieuwe onderzoek toont ook geen verband met deze soort kanker. Daarnaast werd in het IARC onderzoek voldoende bewijs gevonden dat glyfosaat kanker veroorzaakt bij proefdieren.

Beheer
WP Admin