RundveeNieuws

Nieuw onderzoek naar TAS en XTAS in biobedding

Sint-Oedenrode/Ede – Valacon Dairy en Nizo Food Research starten een vervolgonderzoek naar TAS en XTAS in biobedding (gescheiden mest). Uit het vorige onderzoek kwamen grote verschillen in de TAS- en XTAS-waarden tussen de deelnemende bedrijven naar voren.

De gemiddelde waarde lag ruim binnen de grenzen. In het nieuwe onderzoek wordt gekeken naar de manier van scheiden, al dan niet opslaan van de dikke fractie en hoe lang, frequentie van instrooien en de boxdiepte. Het onderzoek loopt tot het einde van het jaar. In elk seizoen worden monsters genomen, omdat onder de TAS- en XTAS-producerende bacteriën verschillen zijn in voorkeuren voor weertypes. Naast biobedding willen Valacon Dairy en Nizo Food Research ook bedrijven onderzoeken die digestaat van mestvergisters gebruiken. Digestaat wordt nog niet veel toegepast maar de eerste ervaringen als boxvulling zijn zeer positief en het lijkt een goede vervanger van biobedding te zijn.

Voor het onderzoek zijn Valacon Dairy en Nizo Food Reseach nog op zoek naar bedrijven met biobedding om daar zoveel mogelijk spreiding in te hebben en bedrijven die digestaat gebruiken. De uitkomsten van het onderzoek worden op zijn vroegst aan het einde van dit jaar verwacht.

Beheer
WP Admin