ABZ Diervoeding en Vitelia zien in verdere samenwerking duidelijk strategische voordelen voor de leden. – Foto: ANP/Hollandse Hoogte/Sander Koning AlgemeenNieuws

Nieuw fusieplan ABZ Diervoeding en Vitelia

ABZ Diervoeding en Vitelia gaan per 3 juni dit jaar een strategische samenwerking aan. Het is een mogelijke opmaat naar een fusie. Dat hebben beide voercoöperaties bekendgemaakt.

Het nieuws komt nog geen maand na de officiële fusie tussen ABZ De Samenwerking en De Valk Wekerom. Na de zomer vorig jaar vonden de eerste gesprekken met Vitelia plaats, licht Marcel Roordink, directeur ABZ Diervoeding, toe. Het was Vitelia die bij ABZ Diervoeding, destijds nog ABZ De Samenwerking, aanklopte.

Roordink beseft dat het fusietempo hoogt ligt en dat dit veel van de organisatie vraagt. “Het is snel, maar tegelijk weten we wat er op ons afkomt”, aldus Roordink. Op de vraag of er op de achtergrond nog meer van dit soort gesprekken lopen, antwoordt hij met een lach dat ‘dit het nu wel is’.

Beide coöperaties zien in verdere samenwerking duidelijk strategische voordelen voor de leden. Daarbij gaat het niet alleen om een lagere kostprijs van voer, maar ook om voldoende draagkracht voor grote investeringen, bijvoorbeeld in verband met de duurzaamheidsrapportage die vanaf 2025 verplicht is. Net als bij de samenwerking met De Valk Wekerom is bewust gekozen voor een relatief rustig traject om elkaar beter te leren kennen. Het vorige fusietraject nam uiteindelijk zo’n 15 maanden in beslag.

Samenwerking noodzakelijk om sterke positie te behouden

Roordink legt uit dat beide coöperaties op eenzelfde manier naar de ontwikkelingen in de markt kijken. Daarbij is samenwerking volgens beide partijen, gezien de marktontwikkelingen, noodzakelijk om een sterke positionering met regionale herkenbaarheid te behouden. Groot voordeel is volgens Roordink dat beide bedrijven hun systemen up-to-date hebben. Hierdoor is het mogelijk bedrijfsprocessen relatief eenvoudig met elkaar te vergelijken.

ABZ Diervoeding is goed voor een volume mengvoer van circa 1 miljoen ton en heeft een landelijke dekking. Vitelia levert ruim 300.000 ton mengvoer aan veehouders in met name Noord-Limburg en Oost-Brabant. Ook is de coöperatie sterk vertegenwoordigd in de plantaardige sector en sierteeltsector, waaronder de boomkwekerij vanuit de locaties Lottum en Hazerswoude-Dorp. Dit laatste is voor ABZ Diervoeding een nieuwe tak vak sport. Wat betreft de inkoop van onder meer kunstmest, mais en graszaad werkten beide coöperaties al samen binnen inkooporganisatie CropSolutions. Doel is dat de afdeling Plant & Teelt (ABZ Diervoeding) en Agrocultuur (Vitelia) elkaar nu verder gaan versterken.

Samen beschikken ABZ Diervoeding en Vitelia over tien voerfabrieken, goed voor ruim 1.325.000 ton mengvoeders, en twee op- en overslaglocaties.

Beheer
WP Admin