RundveeNieuws

Nederland krijgt flink quotum kaasopslag

Brussel –Nederland krijgt vanuit de Europese particuliere opslagregeling de mogelijkheid om 8.156 ton kaas met behulp van steungelden op te slaan. Dat heeft de Europese Commissie bekendgemaakt.

Alleen Duitsland (23.626 ton), Frankrijk (20.830 ton) en Italië (12.015 ton) kregen een groter quotum toegewezen.

100.000 ton opslag

De ruimte die Nederland niet gebruikt, kan na drie maanden worden herverdeeld onder de overige EU-lidstaten. In totaal biedt de Europese Commissie ruimte voor 100.000 ton gesubsidieerde particuliere opslag.

Polen volgt net na Nederland met bijna 8.000 ton ruimte. Spanje en het Verenigd Koninkrijk zijn weliswaar grote landen, maar kennen een relatief kleine zuivelsector en kregen minder dan 4.000 ton.

Meer superheffing ontvangen

Eerder maakte de Europese Commissie een steunpakket van €500 miljoen bekend. Ongeveer €13 miljoen wordt ingezet voor  private opslag van boter, mageremelkpoeder en kaas. Het pakket wordt goeddeels gefinancierd met een meevaller: de Europese Commissie heeft duidelijk meer superheffingsgeld ontvangen dan was begroot.

Verdeelsleutel

Brussel koos voor een verdeelsleutel nadat een vorige opslagregeling gebaseerd op wie-het-eerst-komt-wie-het-eerst-maalt problemen opleverde. Italië had zich binnen zeer korte tijd ingeschreven voor 90 procent van de totale 85.000 ton ruimte.