Foto: Bert Jansen VarkensNieuws

Nedap: een derde zeugen niet in juiste conditie

Volgens Nedap loopt een bedrijf met 1.000 zeugen jaarlijks € 23.000 mis doordat de zeugen niet in de juiste conditie zijn.

Volgens automatiseringsbedrijf Nedap is minimaal een derde van de zeugen te mager of te zwaar. Dit is ongunstig voor het dierenwelzijn en de productie van de zeugen, en kost dus geld.

Minder biggen

Een zeug die te mager is, wil overleven en is niet gericht op biggen produceren. Ze krijgt minder biggen en het risico op terugkomen is groter. Als deze zeug wel biggen krijgt, is de melkproductie lager. Een te magere zeug kost jaarlijks € 65 door achterblijvende reproductieresultaten.

Problemen in kraamstal

Te vette zeugen kosten € 75 per jaar, schrijft Nedap, leverancier van gewichtsmonitoring voor zeugen. De problemen komen vooral naar voren in de kraamstal. Het werpproces gaat moeizamer. En, een te zware zeug heeft het warm, vreet minder en produceert daarom minder biest en melk met gevolg dat de biggen slecht op gang komen. Een vette zeug kost op 2 manieren geld. Ze heeft te veel voer op in de dracht en presteert minder in de kraamstal.

Beheer
WP Admin