Foto: Wick Natzijl AkkerbouwNieuws

NAV wil duidelijkheid over fosfaat in waterbodems

De Nederlandse Akkerbouwvakbond (NAV) vindt dat eerst meer duidelijk moet zijn over het fosfaatbindend vermogen van waterbodems voordat ingrijpende maatregelen in het kader van het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn worden genomen.

Die zouden volgens de NAV pas kunnen worden ingevoerd wanneer duidelijk is dat de akkerbouw ook daadwerkelijk de belangrijkste bron is voor eutrofiëring van het oppervlaktewater door fosfaat, en niet de waterbodems.
De NAV verwijst naar onderzoek aan de Katholieke Universiteit van Leuven (B.), waaruit blijkt dat de ijzerhoudende smurrie in waterbodems fosfaat kan binden, maar ook uitstoten. “Wanneer waterbodems een belangrijke bijdrage leveren, betekent dit dat maatregelen die de landbouw neemt weining of geen effect zullen hebben.”

Beheer
WP Admin